Zorgen om de rechten van Zeeuwse vluchtelingen

Zorgen om rechten Zeeuwse vluchtelingen
Uit het onderzoek van Cities of Refuge blijkt de praktijk weerbarstig is als het om rechten van de 2500 Zeeuwse vluchtelingen met een verblijfsvergunning gaat. Dat geldt op het gebied van onderwijs, werk en huisvesting.

Vluchtelingenkinderen geweigerd op school

Zo blijkt uit het onderzoek dat vluchtelingenkinderen soms geweigerd worden op Zeeuwse basisscholen. Ook kan de huisvesting op papier goed zijn geregeld, maar zijn vluchtelingen bijvoorbeeld bij elkaar gezet in groepshuisvesting waardoor ze moeilijk integreren.

Syrische tandarts in de sociale werkplaats

De dertien Zeeuwse gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen, zouden meer aan maatwerk moeten doen, vindt Barbara Oomen. "Statushouders krijgen een uitkering om de huur te betalen. Het doel is natuurlijk om ze zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Vaak is dat in een tomatenkas of de sociale werkplaats. Dat kan prima zijn, maar niet altijd. Doe je een Syrische tandarts voldoende recht als hij bij Orionis moet gaan werken? En hebben wij er op lange termijn niet veel meer aan als zo iemand bijscholing krijgt en hier zijn werk als tandarts kan voortzetten?"
Bussen vol vluchtelingen kwamen in 2015 naar Zeeland
Bussen vol vluchtelingen kwamen in 2015 naar Zeeland © Omroep Zeeland
Overigens zijn er grote verschillen in de dertien Zeeuwse gemeenten hoe omgegaan wordt met vluchtelingen. "Ik vind het niet mijn taak om een ranking van Zeeuwse gemeenten te maken. Maar het valt me op hoezeer het afhangt van mensen. Een toegewijde of juist minder betrokken ambtenaar kan het verschil maken."
Vanmiddag krijgen burgemeesters, wethouders en andere bestuurders de onderzoekresultaten te horen in de Concertzaal in Middelburg.