Waterschap houdt ruim een miljoen over

Waterschap houdt ruim een miljoen over
Waterschap houdt ruim een miljoen over © Waterschap Scheldestromen
Het waterschapskantoor in Middelburg
Het waterschapskantoor in Middelburg © Omroep Zeeland
Verder heeft het waterschap in 2017 twee miljoen euro minder geïnvesteerd dan was begroot. Dat geld wordt in 2018 alsnog gebruikt om investeringen te doen. Ook ontving Waterschap Scheldestromen 115.000 euro voor de inbreng in de Projectorganisatie Waterveiligheid, een samenwerking met Rijkswaterstaat om in Zeeland projecten op het gebied van de waterveiligheid uit te voeren. Tot slot vielen de kosten van het zuiveren van chemicaliën uit afvalwater en de opbrengst uit het eigendomsbeheer van het waterschap positiever uit.
De 1,1 miljoen euro wordt toegevoegd aan de algemene reserves van Waterschap Scheldestromen.