Alles wat jij moet weten over de privacywet

Alles wat jij moet weten over de privacywet
Alles wat jij moet weten over de privacywet © Alpha Stock Images
Weet jij waar de privacywet over gaat?
Al weten maar weinig mensen het fijne van die privacywet, het kan niet anders of je hebt er wel iets over voorbij zien komen. Zo hebben veel bedrijven waaronder Facebook en Instagram hun gebruikers een bericht gestuurd met de vraag of ze akkoord gaan met de nieuwe privacyverklaring. En bedrijven waar je een nieuwsbrief van krijgt in je mail, hebben je de laatste weken wel een mailtje gestuurd of ze je mogen blijven mailen.

Campagne overheid

Ook de overheid doet haar best om burgers met een campagne in te lichten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zoals de nieuwe wet officieel heet.

Voor wie geldt die nieuwe privacywet?

Voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken van de sportclub tot een multinational. Het gaat om een Europese wet die in alle 28 lidstaten geldt.

Waarom is die nieuwe privacywet nodig?

Nieuwe regels zijn noodzakelijk, omdat er steeds meer persoonsgegevens uitgewisseld worden. Digitale data spelen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Door de AVG worden de rechten van burgers op het gebied van privacy versterkt.

Welke rechten krijg ik door die nieuwe wet?

Je krijgt meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen bij de verwerking van gegevens.
-Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken.
-Je krijgt het recht om 'vergeten te worden'. Daarmee kan je iemand vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen.
-Ook het recht van inzage in je persoonsgegevens wordt uitgebreid. Dit heet het recht op dataportabiliteit.

Welke verplichtingen krijgen organisaties?

Zij moeten transparanter zijn over wat zij met jouw persoonsgegevens doen. Ook mogen organisaties niet meer gegevens van jou verzamelen dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. En er komen strengere richtlijnen over de lengte dat gegevens bewaard mogen worden.

Wie houdt in de gaten of organisaties zich wel aan de nieuwe privacywet houden?

Dat gebeurt in ons land door de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij hebben de bevoegdheid om boetes op te leggen aan organisaties die zich niet aan de nieuwe privacywet houden. Die boetes kunnen oplopen tot twintig miljoen euro.
De privacy van burgers wordt beter beschermd door de nieuwe wet
De privacy van burgers wordt beter beschermd door de nieuwe wet © Pixabay

Dit mag dus niet meer...Let op!

*een app mag je niet meer vragen naar je locatiegegevens als dat niet nodig is
*het vakje Ja, ik wil aanbiedingen of nieuwsbrieven ontvangen mag niet meer vooraf aangevinkt zijn
*als je je op een nieuwsbrief abonneert mag een bedrijf niet meer gegevens van je vragen dan nodig is

Lees ook: