Kapelle houdt miljoenen over, geld gaat naar het sportcentrum

Gemeentehuis Kapelle
Gemeentehuis Kapelle © Omroep Zeeland
Dat staat in het jaarverslag en de jaarrekening 2017 die deze week worden aangeboden aan de raad. Ook in 2016 hield Kapelle geld over, toen ging het om iets meer dan anderhalf miljoen euro.

Bouw sportcentrum

De grootste meevaller, 3.956.000 euro, komt door de verplichte winstneming op de grondexploitaties. Vanaf 2017 zijn gemeentes verplicht om tussentijds de winsten te verwerken in de cijfers, voorheen deed de gemeente dat pas als woonwijken of bedrijventerreinen klaar waren.
Er waren ook tegenvallers, met name de kosten van jeugdhulp zijn fors toegenomen. Die bedroegen bijna 600.000 euro.
Door de extra drie miljoen groeit de reserve voor het sportcentrum naar een saldo van 4,8 miljoen euro. De raad bespreekt de stukken op 19 juni.