Stijging huizenverkoop Zeeland vlakt af

Huizen staan te koop
Huizen staan te koop © Omroep Zeeland

Rijtjeshuizen en hoekwoningen

Het beste verkocht in Zeeland is nog steeds het type 'tussenwoning', waarmee makelaars vooral de rijtjeswoning bedoelen. Daarvan zijn er in 2018 tot en met april 609 verkocht, slechts achttien meer dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Het aantal hoekwoningen dat in de eerste vier maanden van dit jaar werd verkocht (271) is ook slechts dertien meer dan het vorige jaar. De huizenmarkt voor de twee-onder-een-kappers. de vrijstaande huizen en appartementen is in Zeeland zelfs gekrompen.
Het lijkt erop dat de huizenmarkt op de rem trapt nu het niveau van voor de crisis (2008) is bereikt. De verkoopcijfers in de buurprovincies Zuid-Holland en Noord-Brabant laten hetzelfde beeld zien. Met dit verschil dat daar ook zelfs de tussenwoningen geen kleine stijging meer vertonen, zoals in Zeeland, maar een daling.

Prijzen

De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs loopt in Zeeland parallel aan de verkoopaantallen. In dit opzicht wijkt onze provincie af van de buurprovincies, want daar zijn de prijzen ook in het eerste deel van 2018 nog steeds duidelijk omhoog gegaan. In Zeeland stagneren die ten opzichte van een jaar geleden. Ook deze cijfers zijn van het Kadaster, maar betreffen alleen het eerste kwartaal van 2018, dus de eerste drie maanden.
Omroep Zeeland heeft de cijfers voor beide grafieken ontleend aan de website van het Kadaster. Er is voor vergelijkingen steeds naar dezelfde periode in de voorgaande jaren gekeken, om seizoensschommelingen uit te sluiten.