In 1940 gesneuvelde sergeant met militaire eer herbegraven

Jan Molhoek (1916 - 1940)
Jan Molhoek (1916 - 1940) © Ministerie van Defensie
Het ministerie van Defensie meldt dat de soldaten mede op verzoek van hun families worden overgebracht. Defensie zelf ziet het als de bevestiging van de historische band met hen die in mei 1940 het hoogste offer brachten voor vrede en veiligheid.

Sergeant Jan Molhoek

Jan Molhoek werd op 13 januari 1916 geboren in Schore. In 1937 was hij student en werd opgeroepen om zijn dienstplicht te vervullen. Bij het 17e Regiment Infanterie werd hij aangewezen voor de opleiding tot onderofficier. Molhoek zwaaide in 1938 af, maar werd in juni vanwege de mobilisatie teruggeroepen.
In 1940 diende hij bij de Mitrailleurcompagnie van het 2e bataljon van het 17e Regiment Infanterie aan de Zuid-Willemsvaart bij Veghel. Daar werd hard gevochten en er werden zware verliezen geleden. Jan Molhoek sneuvelde toen op 12 mei bij Moergestel de voertuigen van zijn eenheid door Duitse jachtvliegtuigen werden beschoten.