'Publiek had onvoldoende inspraak bij openhouden Borssele'

De kerncentrale bij Borssele
De kerncentrale bij Borssele © EPZ
In 2006 sloten de overheid en de eigenaren van de centrale (Delta en Essent) een overeenkomst om Borssele langer open te houden. Het was de bedoeling om de in 1973 geopende kerncentrale in 2013 weer te sluiten. Door de nieuwe overeenkomst kwamen daar nog twintig jaar bij.

Geen inspraak voor burgers

Dit werd, volgens Greenpeace, gedaan zonder te kijken naar de gevolgen voor het milieu en zonder burgers inspraak te geven. Greenpeace diende vervolgens een klacht in bij de klachtencommissie van het Verdrag van Aarhuus. In dit verdrag is vastgelegd welke rechten burgers moeten hebben bij beslissingen rondom milieuzaken.
Vandaag werd de milieuorganisatie op de hoogte gesteld van de uitspraak waarin de commissie aangeeft dat het publiek bij zulke beslissingen recht heeft op een zinvolle inspraak.
<p><em>"De commissie constateert dat door te besluiten 31 december 2033 als einddatum voor de exploitatie van de kerncentrale Borssele vast te stellen via het convenant van 2006 en de bijbehorende wijziging van de Kernenergiewet 2010, zonder te voorzien in inspraak van het publiek die voldoet aan de vereisten van artikel 6, is de besluitvorming van de betrokken partij, niet in overeenstemming met artikel 6, lid 4, juncto artikel 6, lid 10, van het verdrag."</em></p>
Volgens Jan Haverkamp van Greenpeace hebben de bevindingen van de klachtencommissie ook gevolgen voor andere kerncentrales. "Deze uitspraak is niet alleen belangrijk voor Borssele, maar ook voor de Belgische kerncentrales Tihange 1 en Doel 1 en 2, die ook zonder inspraak een levensduurverlenging hebben gekregen, als ook voor meer dan 90 kerncentrales over heel Europa waarvoor in de komende 10 jaar levensduurverlenging wordt aangevraagd."