Zoek zelf de beste Zeeuwse middelbare school uit

Wil jij snel je diploma halen? Zo'n school kun je kiezen
Wil jij snel je diploma halen? Zo'n school kun je kiezen © Omroep Zeeland
Eind juni worden er weer diploma's uitgereikt. Zoals altijd heeft de ene school een hoger slagingspercentage dan de ander. Maar is zo'n school dan echt beter dan die ander? Misschien niet.
Wat ook een rol kan spelen bij je schoolkeuze is de snelheid waarmee je het diploma haalt. In de ene school blijven leerlingen vaker zitten dan een ander. En er zijn scholen met hogere gemiddelde eindcijfers.
Weer andere scholen zijn juist beter in het omhoogduwen van hun leerlingen van de ene afdeling naar de andere afdeling, stel van het vmbo naar de havo. Dat heet 'opstromen'. Het tegenovergestelde heet 'afstromen'.

Gemiddelde over de laatste drie jaar

Alle cijfers zijn afkomstig van de Onderwijsinspectie. Je kunt zelf ook op die website de infographic van jouw school downloaden om alle cijfers nog eens na te kijken. Voor deze statistiek hebben we gekozen om alleen het gemiddelde over de laatste drie jaar te laten zien. Zodat je niet kijkt naar incidentele uitschieters naar boven of naar beneden.
Zittenblijven is soms nodig, maar niet leuk. Wellicht vind je het daarom belangrijk dat je naar een school gaat waar de leerlingen het vaakst over gaan. Dat 'overgaan' is uitgedrukt in een percentage.
We hebben de twee eerste klassen (dus overgaan van de eerste naar de tweede en van de tweede naar de derde) apart van boven gezet. Dan zie je dat het Reynaert College in Hulst en het Calvijn in Goes (en diverse andere plaatsen) het hoogste scoren.
Maar naarmate je in hogere klassen komt, blijven er steeds meer leerlingen zitten. De percentages worden lager. Op havo en vwo is het Isaac Beeckman in Kapelle de beste en voor wat betreft het vmbo het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee.

Diplomasnelheid

Voor havo en vwo hebben we apart de 'diplomasnelheid' uitgerekend. Welk deel van de leerlingen die in de onderbouw zijn begonnen eindigt binnen het vastgesteld aantal jaren met een diploma? Dat cijfer kregen we door de overgangspercentages van de onderbouw en de bovenbouw met elkaar te vermenigvuldigen.

Opstromen en afstromen

Het Reynaertcollege in Hulst heeft de beste papieren als het gaat om opstromen. In de afgelopen drie jaar zijn er veel meer jongens en meisjes op een hoger niveau beland dan het oorspronkelijke advies van de basisschool.
Om dat te berekenen heeft de Onderwijsinspectie het percentage afstromers (die omlaag gaan) afgetrokken van het percentage opstromers (die omhoog gaan). In Hulst hielden ze toen 32 procent opstromers over.
De andere scholen in Zeeland deden het minder goed en op enkele scholen zijn er zelfs meer leerlingen afgestroomd dan opgestroomd. Maar het kan natuurlijk zijn dat die leerlingen in het begin al een te hoog advies hebben gekregen. Dat komt ook voor.

Eindcijfer

Misschien weet je nu al dat je wil gaan studeren en dat je met de hoogste cijfers van school wil komen, om toegelaten te worden op de universiteit van jouw keuze. De ene school trekt kennelijk wat harder dan de andere school aan die cijfers. Uit de gemiddelden over de laatste drie jaar blijkt dat als het om vwo gaat je wellicht voor het Calvijn College moet kiezen of anders voor het Reynaert College. Op beide scholen hebben de eindexamenkandidaten gemiddeld 6,94 punten op hun diploma. Het hoogste van Zeeland.
NB. In de selectie van de scholen hebben we ons beperkt tot de algemene scholengemeenschappen in onze provincie waar 12-jarigen voor zouden kunnen kiezen.