"Je kijkt zo recht de bouwput in"

Uitkijktoren bij bouw nieuwe sluis: "Je kijkt zo de bouwput in!"
De toren wordt twaalf meter hoog en is voor iedereen vrij toegankelijk. Ook komen er panelen met informatie over de bouw van de nieuwe sluis, die dit voorjaar is begonnen. De zeesluis bij Terneuzen kost bijna een miljard euro. De Vlamingen betalen het leeuwendeel. De bouw moet in 2022 klaar zijn.
Verbeek en zijn collega's praten omwonenden en andere belangstellenden vanavond bij over de gang van zaken rond de bouw van de nieuwe sluis. Met het afgraven van grond voor de frontmuur, begint het sluizencomplex al een beetje op een bouwput te lijken. Deze frontmuur is straks de buitenkant van de nieuwe zeesluis.

Argwaan in Terneuzen

Veel Terneuzenaren bekijken de bouw met argwaan nadat huizen verzakten in de jaren zestig, bij de bouw van de huidige sluis, Bezoekers krijgen vanavond te horen dat er inmiddels bij het sluizencomplex en aan de rand van de stad tientallen meetpunten zijn geïnstalleerd. De stand van het grondwater en trillingen van de grond worden zorgvuldig geïnstalleerd. Daarnaast komt er een noodnummer voor overlast, waar mensen in geval van nood 24 uur per dag terecht kunnen.
Ontwerp van de uitkerktoren
Ontwerp van de uitkerktoren © VNSC