Rotondes moeten files bij sluizen tegengaan

Zo komt de zuidelijke rotonde eruit te zien
Zo komt de zuidelijke rotonde eruit te zien © VNSC
Twee rotondes aan de stadskant van de sluizen moeten de doorstroming op de kruisingen aldaar verbeteren. Er komt een rotonde op de Binnenvaartweg bij de noordbrug over de binnenvaartsluis en een op de Binnenvaartweg bij de zuidbrug, op de kruising met de Schependijk. Voor deze rotonde gaat de spade op 13 augustus de grond in. Dit werk wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Sassevaart en op 1 oktober is het klaar.
De gemeente Terneuzen moet de noordelijke rotonde door een eigen aannemer laten aanleggen. Het is niet bekend wanneer die aan de klus begint.
Rotonde moet wegverkeer tijdens bouw zeesluis in goede banen leiden.
Een andere verkeersmaatregel is dat met ingang van augustus de maximum snelheid op alle wegen rond de sluizen teruggebracht wordt van 70 naar 50 kilometer per uur. Deze maximumsnelheid blijft ook van kracht als de nieuwe sluis gereed is.

Files

Sinds het gereedkomen van de Westerscheldetunnel zijn er dagelijks files op en bij het sluizencomplex. De vele voorrangskruisingen kunnen bij grote drukte het verkeer niet aan. Verwacht wordt dat de bouw van de nieuwe sluis, waarvoor de werkzaamheden inmiddels zijn begonnen, tot een nog groter aanbod van verkeer zal leiden.
Nieuw parkeerterrein bij Westsluis
Nieuw parkeerterrein bij Westsluis © OZ
Bij de Westsluis wordt op dit moment een parkeerterrein voor honderden auto's aangelegd. Op het hoogtepunt van de sluisbouw zullen er 400 mensen tegelijk werken, met name uit Noord-Brabant en Vlaanderen.