Deel personeel OM moet naar Breda

MIDDELBURG - Parket Middelburg Het personeel van het parket in Middelburg heeft te horen gekregen dat hierdoor vanaf 2014, als het huurcontract afloopt, enkele functies verdwijnen. De helft van de 60 banen wordt overgeheven naar Breda. Welke dat zijn moet nog onderzocht worden.
Grote gevolgen Het verdwijnen van het openbaar ministerie uit Zeeland heeft veel grotere gevolgen dan op het eerste gezicht blijkt. Het verdwijnen van de banen gaat tegen de afspraken met het rijk in. Dat zegt commissaris van de Koningin Karla Peijs. Het Rijk haalt steeds meer diensten weg uit Zeeland, met alle gevolgen van dien.
Meer criminaliteit in Zeeland Burgemeester Schouwenaar van Middelburg en Commissaris van de Koningin Peijs eisen opheldering over een aangekondigde bezuiniging bij het Openbaar Ministerie. De Middelburgse burgemeester en korpsbeheerder van de Zeeuwse politie Koos Schouwenaar is woedend over de plannen. Hij noemt het bericht een Jobstijding en vreest dat de criminaliteit in Zeeland toeneemt:
De burgemeester van Middelburg vindt het ook slecht voor de werkgelegenheid in zijn stad. Schouwenaar heeft dinsdag een overleg met Commissaris van de Koningin Karla Peijs gehad. De twee bestuurders sturen een brief sturen naar het College van procureurs-generaal en de minister van Justitie. De brief zal ook worden voorgelegd aan andere Zeeuwse burgemeesters.
Personeel Het personeel van het Openbaar Ministerie in Middelburg is erg geschrokken van de mededeling. De Ondernemingsraad legt zich dan ook nog niet neer bij de overheveling. Luister naar Nathalie van Diggelen, voorzitter van de Ondernemingsraad van het arrondisement Zeeland/Breda.
Zeeuwse advocaten De Zeeuwse advocatuur is bang dat het werk moeilijker wordt door de gedeeltelijke verhuizing van het Openbaar Ministerie van Middelburg naar Breda. Luister naar Marijn Dieleman van de orde van Advocaten.
Reorganisatie Het plan is om parketten in dezelfde regio meer met elkaar te laten samenwerken. Ook heeft De Tweede Kamer heeft in mei besloten dat het aantal arrondisementen wordt teruggebracht van 19 naar 10.