Eindelijk baby-roggen in Vlissingen

VLISSINGEN - Bijzondere gebeurtenis De laatste 15 jaar zijn er in Het Arsenaal geen roggen ter wereld gebracht. Er werden wel eitjes gelegd, maar door gebrek aan mannetjes kwamen ze niet tot nieuw leven. Door een uitwisselingsproject met Het Dolfinarium kon Het Arsenaal de eieren wel laten bevruchten.
Baby-stekelroggen De stekelroggen zijn 6 cm groot en eten kleine garnalen. Ze zitten nog in quarantaine. Vanaf volgende week zijn ze te zien in het zeelab van Het Arsenaal.
Zeldzaam Door intensieve visserij zitten er geen stekelroggen meer in de Oosterschelde en in het Nederlandse deel van de Noordzee. Tot 1900 werden er nog wel stekelroggen gevangen in de Zeeuwse wateren.
Uitwisselingsproject Het Arsenaal en Het Dolfinarium hebben afgelopen januari dieren geruild. Diverse hondshaaien van het Vlissingse kweekproject zijn naar Het Dolfinarium gegaan en vier roggen naar het Arsenaal.
Het Arsenaal verwacht dat er deze maand nog meer roggen worden geboren.