Wiersma uit Raad van Commissarissen Delta

MIDDELBURG - Gedeputeerde Marten Wiersma zal zich dus terug moeten trekken als commissaris van energiebedrijf Delta.
De provincie blijft met gedeputeerde Cees van Beveren wel vertegenwoordigd in de aandeelhoudersvergadering. Deze kan nu onafhankelijk van de Raad van Commissarissen de belangen van de provincie verdedigen.