Rijkswaterstaat: risico dijk Perkpolder zeer klein

Luchtfoto van locatie Plan Perkpolder
Luchtfoto van locatie Plan Perkpolder © OZ
Het onderzoek begon in november en het was de bedoeling dat het half januari zou zijn afgerond. Maar pas vandaag, vijf maanden later, brengt Rijkswaterstaat de conclusies naar buiten. Volgens het onderzoek zijn de risico's voor de gezondheid en het milieu 'uitermate klein;. Ook is de sterkte van de dijk voor de veiligheid tegen overstromingen niet in het geding. Wel blijven het RIVM en Deltares de verspreiding van de stoffen in de gaten houden.
<p>Nieuwe zeedijk Perkpolder</p><p>In de kern van de nieuwe zeedijk bij Perkpolder is in 2014 275.000 m3 thermisch gereinigde grond gebruikt als alternatief voor zand. Twee jaar later heeft Rijkswaterstaat onderzoek laten doen naar die grond. Daaruit bleek dat het gebruikte materiaal niet voldeed aan de wettelijke eisen. Dat was aanleiding voor verder onderzoek naar de mogelijke effecten van de grond op de gezondheid van omwonenden, het milieu en de sterkte van de dijk. </p>

Irritatie van luchtwegen, huid en ogen

De nieuwe dijk bij Perkpolder is in 2014 aangelegd, nadat een stuk grond was ontpolderd. Voor het maken van de dijk is zogenoemde Thermisch Gereinigde Grond gebruikt, dat daarna is afgedekt met een laag van 80 centimeter klei. Zolang de grond is afgedekt, is er volgens Rijkswaterstaat geen sprake van gezondheidsrisico's. Maar toen de grond is aangevoerd en in de dijk is gestort kunnen mensen wel last hebben gehad van irritatie van de luchtwegen, de huid en de ogen. Volgens de onderzoekers heeft dat niet gezorgd voor blijvend effect.
Met deze brief werden omwonenden in 2017 op de hoogte gesteld van de risico's.
Met deze brief werden omwonenden in 2017 op de hoogte gesteld van de risico's. © Omroep Zeeland
Het onderzoek stelt vast dat van een aantal stoffen in de grond kan zorgen voor milieurisico's. Maar vanwege de afdeklaag van 80 centimeter klei is contact tussen mens, dier en planten met de verontreinigde grond volgens Rijkswaterstaat zo goed als uitgesloten. Toch wordt de komende maanden verder onderzocht of de verontreinigde grond zich via het grondwater heeft verspreid. Maar volgens de onderzoekers laten eerste resultaten zien dat dit niet aannemelijk is. Extra onderzoek van watermonsters, peilbuizen en de kwelsloot moeten hierover meer zekerheid geven.

Informatiebijeenkomst

Vanavond houdt Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst over het onderzoek voor de omwonenden van de dijk. Die avond begint om 19.30 uur in hotel Van Leuven in Kloosterzande.