Geen broedplaats voor lepelaars in Sloe

VLISSINGEN-OOST - Het braakliggende terrein is in de loop der jaren een broedgebied geworden voor een kolonie van tientallen lepelaars, en de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging wil daarom bescherming. Maar volgens de Raad van State zijn er in Nederland al vijf grotere beschermingsgebieden aangewezen voor lepelaars.
Het broedgebied in het Sloe is daarom niet nodig om de soort in stand te houden. Bovendien is ook niet zeker of het industrieterrein wel geschikt blijft voor lepelaars.
foto: Werkgroep Lepelaar