Opvoedsteunpunten GGD steeds vaker bezocht

GOES - Vorig jaar klopten 395 cliënten aan bij een opvoedsteunpunt in Zeeland. In 2008 waren dat er 320. De kwaliteit van de opvoedsteunpunten wordt door de klanten gewaardeerd met 8,4.
Opvoeding Ouders kunnen bij zo'n steunpunt terecht met vragen en zorgen die ze hebben over de opvoeding van hun kind. Ook de laagdrempelige oudercursussen over het omgaan met peuters en pubers blijken volgens de GGD een effectieve manier om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen.