Bedrijven: Meer huizen voor arbeidsmigranten

Bedrijven: Meer huizen voor arbeidsmigranten
Bedrijven: Meer huizen voor arbeidsmigranten © Omroep Zeeland
Huizen nodig voor arbeidsmigranten
Huizen nodig voor arbeidsmigranten © Omroep Zeeland
De Zeeuwse economie is inmiddels afhankelijk van duizenden arbeidsmigranten, schrijven ze. "Door grote investeringen in de infrastructuur en in de industrie en door de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen kunnen veel vacatures niet meer met alleen Zeeuwse inwoners worden vervuld."

Problemen

De bedrijven en de werkgeversorganisatie wijzen erop, dat momenteel op grote schaal personeel wordt geworven in het buitenland. "Vanzelfsprekend hebben deze duizenden mensen passende huisvesting nodig. Dat lukt nu al onvoldoende en dat leidt tot problemen. Op dit moment biedt de provincie te weinig mogelijkheden aan de gemeenten om extra woningen te bouwen."
"Arbeidsmigranten zijn belangrijk en voegen iets toe", staat in de brief, officieel een reactie op het Omgevingsplan Zeeland 2018. "Het zijn steeds vaker jonge en goed opgeleide mensen. Hun komst gaat de krimp en vergrijzing tegen. Ze staan volop in het leven en dragen daarmee hun steentje bij aan de leefbaarheid en de economie van de regio."
Huizen voor arbeidsmigranten moeten er komen in verschillende soorten en maten. "Een arbeidsmigrant die tijdelijk in de kassen werkt heeft een andere behoefte en een ander budget dan een arbeidsmigrant die in de zorg werkt of als expat naar Dow komt."

Zeeuws-Vlaanderen

Een extra reden om meer te bouwen in vooral Zeeuws-Vlaanderen is de economische groei in de Gentse Kanaalzone en op de Linkeroever van Antwerpen. Arbeidskrachten daar willen vaak liever in Zeeuws-Vlaanderen wonen dan in de overvolle steden Gent en Antwerpen, schrijven de opstellers van de brief.
Ze besluiten hun oproep met de constatering dat 'onze fabrieken zonder arbeidsmigranten niet kunnen produceren, dat er zonder hen geen zorg is aan het verpleegbed, de toerist niet wordt bediend, er niemand op de bouwsteiger loopt en de vrachtwagens stil staan.'