Gezocht: leraren, heel veel leraren voor Zeeland

Gezocht: leraren, heel veel leraren voor Zeeland
Gezocht: leraren, heel veel leraren voor Zeeland © Omroep Zeeland
Tekort leraren Zeeland loopt op
Tekort leraren Zeeland loopt op © Omroep Zeeland
In het lerarentekort zijn de cijfers van de leerlingenkrimp meegenomen. De komende jaren zal het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar verwachting verder dalen, hoewel minder sterk dan voorheen. Van 33.447 in 2016 tot 31.844 in 2021. Dit komt neer op een daling van 4,8 procent. Landelijk is dat 3 procent.

Pabo

Ondanks dat de komende jaren het leerlingenaantal in Zeeland flink daalt, verwacht het platform een tekort aan leerkrachten. Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er te weinig studenten afstuderen van de pabo. In 2012 studeerden in totaal 90 studenten af aan de pabo's in Zeeland, in 2016 is dit aantal teruggelopen tot 74 afgestudeerden.
Dit komt neer op een daling van 17,8 procent. Deze daling komt waarschijnlijk door nieuwe, strengere toelatingseisen die vanaf 2015 gelden voor de pabo.

Meer samenwerking

Het Arbeidsmarktplatform PO pleit voor meer samenwerking tussen de basisscholen in Zeeland en voor actief beleid voor het werven van nieuw personeel.