Straatstenen deden kandidaat-wethouder Veere bijna de das om

Gemeentehuis Veere in Domburg
Gemeentehuis Veere in Domburg © OZ
De integriteitsmelding over Van Halderen ging over tien vierkante meter betonstraatstenen die hij nodig had voor de herinrichting in zijn achtertuin. Een deel van de tuin was al bestraat met klinkers, die hij op marktplaats had gekocht. Maar toen hij meer van die stenen nodig had, bleken die lastig te vinden. Zijn vrouw merkte toen op dat precies dat soort klinkers ook veel gebruikt werden bij openbare wegen en dat aannemers bezig waren die stenen te vervangen.
Daarop belde het raadslid Van Halderen naar de gemeente Veere met de vraag bij welke aannemers hij die klinkers kon kopen. Daarbij vermeldde hij niet dat hij raadslid was, maar hij werd aan zijn stem herkend door de ambtenaar van de afdeling Openbare Ruimte die hij aan de telefoon had. Die ambtenaar heeft hem de namen van de aannemers gegeven.

Grappen over integriteit

Later hadden de ambtenaren het in de kantine over het telefoontje van Van Halderen waarbij hij zich niet als raadslid bekend maakte. Ze maakten er grappen over en vertelden aan elkaar dat ze het gevoel hadden dat ze werden getest, vanwege eerdere integriteitsschendingen binnen de gemeente. Een leidinggevende ving dat gesprek op, het bleef in haar hoofd hangen en meldde het bij het managementteam. Daar is uiteindelijk besloten de kwestie bij de burgemeester te melden.
Van Halderen zelf geeft aan erg geschrokken te zijn van de melding en het daarop volgende onderzoek. Hij heeft aangegeven dat hij als privé-persoon de gemeente heeft gebeld met als doel het opvragen van informatie. Zelf zegt hij niet in strijd te hebben gehandeld met de gedragscode integriteit, want hij heeft geen geschenken, faciliteiten of geschenken aangenomen. Zelf vindt hij daarom dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

Vermenging rol raadslid en privé-persoon

Daarin geeft onderzoeksbureau Berenschot hem gelijk. Wel zeggen de onderzoekers dat er binnen de gemeente verwarring is ontstaan vanwege de vermenging van de rol als privé-persoon en raadslid. Ook zegt Berenschot dat hierdoor de schijn van belangenverstrengeling kan zijn ontstaan. Op deze twee punten is de handelswijze van Van Halderen onvoldoende scherp geweest, stellen de onderzoekers.
Toch ziet Berenschot geen belemmeringen voor de benoeming van Van Halderen als wethouder van de gemeente Veere. Er is geen bevoordeling, geen belangenverstrengeling en geen schending van de gedragscode vastgesteld. Wel had Van Halderen zich transparanter moeten opstellen richting de ambtenaar, zegt Berenschot. Dat past volgens de onderzoekers binnen de opgave van de gemeente Veere om zowel politiek, bestuurlijk als ambtelijk een dialoog te starten rond het thema integriteit.

Ter elfder ure

Vorige week donderdagavond zou Bert van Halderen al worden geïnstalleerd als wethouder voor de VVD in Veere. De vergadering waarin dat zou gebeuren, was al begonnen en familie en vrienden zaten op de publieke tribune om getuige te zijn van de beëdiging. Maar tijdens de vergadering werd de installatie van de wethouders uitgesteld omdat er ter elfder ure een integriteitsmelding was binnengekomen.
Aanvankelijk maakte Veere niet bekend tegen wie van de drie wethouderskandidaten de melding was gericht. Maar een paar dagen later werd duidelijk dat het om een melding over VVD-kandidaat Bert van Halderen ging. De andere twee wethouders, Arie Schot (SGP/ChristenUnie) en Marcel Steketee (DTV) zijn afgelopen donderdag alsnog geïnstalleerd.
Jaap Melse
Jaap Melse © Omroep Zeeland
Veere was lange tijd een gemeente waarin op politiek vlak weinig onrust leek te zijn. Dat veranderde nadat er een integriteitsonderzoek werd ingesteld tegen SGP/ChristenUnie-wethouder Jaap Melse. Hoewel hijzelf vol vertrouwen was dat hij niks verkeerds had gedaan, trok een onderzoeksbureau een andere conclusie. Het gevolg was dat Jaap Melse zijn functie neerlegde.

Moeizaam

Ook daarna bleef het onrustig in Veere. Na de verkiezingen verliep de vorming van een nieuwe college van burgemeester en wethouders moeizaam. Eerst probeerden SGP, CDA, PvdA/GroenLinks en DTV samen een coalitie te vormen. Al snel werd DTV buiten de deur gezet omdat er afspraken niet zouden zijn nagekomen. Maar de onderhandelingen tussen SGP/ChristenUnie, CDA en PvdA/GroenLinks liepen spaak.
Vervolgens ging SGP/ChristenUnie in gesprek met VVD en DTV. Die partijen kwamen er samen wel uit en zij gaan Veere de komende vier jaar besturen.