Berusting in Zeeland over kernreactor

DEN HAAG - Daardoor zou een bijzonder centrum ontstaan met kennis over nucleaire energie. De provincie onder leiding van commssaris van de Koningin Karla Peijs, Delta, de Covra en de kerncentrale zelf trokken daarvoor samen op.

Kankerpatiënten

In de onderzoeksreactor wordt ook veel medisch nucleair materiaal gemaakt, voor onder meer de bestraling van kankerpatienten. De komst van zo'n reactor had Zeeland veel hoogwaardige werkgelegenheid opgeleverd.

Beslissing

Volgens Hans Codée is het goed dat het kabinet nu een beslissing heeft genomen over de toekomst van de onderzoeksreactor en dat de productie van medisch nucleair materiaal niet in het gedrang komt. Volgens hem was al duidelijk dat Petten de voorkeur had, omdat de provincie Noord-Holland 40 miljoen Euro op tafel legt om de reactor te behouden. Zeeland kon dat bod niet evenaren.

Weigering
De provincie Zeeland had in 2010 geld gereserveerd om de kernreactor Pallas uit Petten naar Zeeland te halen. Na weigering van de directie van de kernreactor om naar Zeeland te komen, werd het geld besteed om de algemene reserve aan te vullen.

Isotopen

Het is de bedoeling dat de nieuwe reactor de bestaande in 2020 vervangt. De kernreactor wordt al meer dan 50 jaar gebruikt voor onderzoek naar kernenergie en de productie van medische isotopen. Die isotopen worden wereldwijd ingezet bij kankerbehandeling en diagnostiek. Dagelijks worden duizenden patiënten met isotopen uit Petten behandeld.