Zestig (!) redenen waarom de nieuwe marinierskazerne niet aan de eisen voldoet

Bord naar de marinierskazerne in Doorn.
Bord naar de marinierskazerne in Doorn. © ANP
Eind juli staat de medezeggenschapsraad in een geschil tegenover de commandant der strijdkrachten. De inzet is de vraag of de geplande kazerne voldoet aan de gestelde eisen. Uit documenten die in handen zijn van RTV Utrecht blijkt dat de plannen voor de nieuwe kazerne volgens de medezeggenschapsraad op maar liefst zestig punten niet aan die eisen voldoen.

De vijftien grootste bezwaren

Het opsommen van alle zestig bezwaren van de medezeggenschapsraad gaat wellicht wat ver, aangezien sommige van die bezwaren wel érg gedetailleerd zijn. Daarom hebben we de vijftien grootste bezwaren voor je op een rijtje gezet:
<p>1. Schietbanen. In Vlissingen staan maar zes banen op de planning, terwijl ze er naar eigen zeggen zestien nodig hebben. De schietpunten worden ook nog eens recht, terwijl de mariniers volgens de medezeggenschapsraad tot 270 graden in het rond zouden moeten kunnen schieten om goed te kunnen oefenen. Nu oefenen ze in De Harskamp. Vanuit Vlissingen betekent dat extra reistijd en verblijfskosten.</p><p>2. Vergunningen. Er zijn nog geen vergunningen om in de omgeving van de te bouwen kazerne te mogen schieten, vanwege de te verwachten geluidsoverlast. Doordat de vergunningen nog niet in orde zijn, moet er waarschijnlijk ergens anders geoefend worden en dat kost weer meer geld en reistijd.</p><p>3. Helikopters. De geplande landingsplek is te klein voor bepaalde helikopters. Soms mag er ook niet op Vlissingen gevlogen worden vanwege evenementen of het broedseizoen. Dat betekent extra kosten, omdat de oefeningen dan elders moeten worden gehouden.</p><p>4. De haven. Of grotere schepen kunnen afmeren in de haven is volgens de medezeggenschap allerminst zeker. Er is namelijk wel erg weinig manoeuvreerruimte. En wapens, munitie en gevaarlijke stoffen mogen niet op het schip blijven, omdat de aanlegsteiger niet in de beveiligingslus van de kazerne ligt.</p><p>5. Slaapplekken. Behalve mariniers blijven er soms ook militairen van andere eenheden slapen. Dat bovenop de 1800 mariniers en 300 man ondersteunend personeel. Volgens de medezeggenschapsraad overnacht zo'n 90 procent op de kazerne. Maar in Vlissingen komen maar 750 vaste slaapplekken en 751 flexibele slaapplekken (in totaal 1501). Waarbij de flexibele slaapplekken in tien jaar tijd worden afgebouwd naar 0. De medezeggenschapsraad snapt die beslissing niet, omdat al vanaf het begin meer slaapplekken nodig zijn. En als die slaapplekken later moeten worden gerealiseerd dan kost dat weer extra geld.</p><p>6. In Doorn kunnen nu 500 mensen overnachten in vierpersoonskamers. In Vlissingen worden dat tweepersoonskamers, maar de medezeggenschapsraad wil meer privacy voor de mariniers en wil daarom nu eenpersoonskamers. Dat moet volgens de raad ook de standaard worden bij defensie, maar onder het besluit staat nog geen handtekening.</p><p>7. Parkeren. Bij de te bouwen Vlissingse kazerne staan 1065 parkeerplekken gepland. In Doorn zijn er nu 1032. Dat zijn er nu al te weinig. De medezeggenschapsraad verwacht dat er door wat zij de 'decentrale locatie' van de nieuwe kazerne noemen meer parkeerplekken nodig zijn, omdat mariniers dan vaker op de kazerne overnachten.</p><p>8. Parkeren deel 2. Rupsvoertuigen worden in Vlissingen onder een overkapping geparkeerd. Maar door het zoute Zeeuwse klimaat kunnen de voertuigen eerder gaan roesten of schimmelen verwacht de medezeggenschapsraad. De voorkeur is om de wagens binnen te stallen. En de apparatuur in de wagens te laten, zodat ze sneller ingezet kunnen worden.</p><p>9. Werkplekken. In de geplande kantoorruimte in Vlissingen zijn 565 werkplekken ingetekend. Dat zou meestal voldoende moeten zijn, maar niet op de piekmomenten. Omdat Vlissingen ver weg ligt, is er volgens de medezeggenschap juist behoefte aan meer werkplekken. Militairen van andere eenheden zullen vaker kantoorruimte nodig hebben, daarnaast is opbergruimte in de kasten minimaal, ook buiten de kantoorplekken en zijn de ICT-voorzieningen niet toereikend.</p><p>10. Kantine. In Vlissingen komen er in de kantine 250 stoelen. In Doorn zijn er nu 350. In Vlissingen hebben ze berekend dat er tien minuten doorlooptijd is. Van jas ophangen tot aan tafel zitten met een dienblad vol eten. Mariniers krijgen een voedingskaart en kunnen in de kantine eten halen. Volgens de medezeggenschapsraad gaat dat ten koste van flexibiliteit en wordt het drukker in de kantine. De geschatte doorlooptijd is volgens de medezeggenschapsraad dan ook niet realistisch.</p><p>11. Sportaccommodaties. De mariniers maken zich zorgen over de sportaccommodaties. Daar zouden er te weinig van gepland staan, waardoor er wachttijden kunnen ontstaan.</p><p>12. Fietsen. Mariniers hebben een fiets nodig om zich op de kazerne te verplaatsen, omdat die zo groot wordt, maar de fietsen kunnen ze niet overdekt stallen. De medezeggenschap wil nu een overdekte en beveiligde fietsenstalling.</p><p>13. Elektrisch rijden. Er moet een oplaadpunt komen voor auto's. Want de medezeggenschapsraad ziet daarin de toekomst. Overigens was toen de plannen voor de verhuizing in 2012 gemaakt werden het elektrisch rijden nog niet zozeer in beeld als nu.</p><p>14. Vervuilde grond. Volgens de medezeggenschapsraad is de grond van de kazerne vervuild en de raad wil de zekerheid dat het geen gevaar oplevert voor de mariniers.</p><p>15. Buren. Bedrijven in de omgeving van de te bouwen kazerne zouden voor risico's zorgen. Zijn scheepssilo's met brandstof van het bedrijf Vesta bijvoorbeeld wel veilig?</p>
Volgens de medezeggenschap gaat het 'een veelvoud' van het huidige budget kosten om de kazerne alsnog aan de eisen te laten voldoen. Uit nota's zou blijken dat daarvoor minstens 559,4 miljoen nodig is, terwijl Den Haag tot nu toe uitgaat van een budget van 200 miljoen euro.
Eind juli dient het geschil tussen de medezeggenschapsraad en de Commandant der Zeestrijdkrachten. Dan moet ook blijken of de mariniers een punt hebben met hun zestig klachten.

Kamerdebat na zomerreces

Naast deze discussie over de klachten is het in dit dossier ook nog wachten op de totale kosten van de verhuizing. Die kosten worden nu nog op een rij gezet in opdracht van staatssecretaris Barbara Visser. Ook laat zij uitzoeken hoeveel mariniers het Korps de rug toekeren en vooral ook waarom. Dit alles wordt voer voor discussie in de Tweede Kamer. Naar verwachting volgt er na het zomerreces van de Tweede Kamer een debat over dit onderwerp.

Lees ook: