Bermmonumentjes: schipperen tussen gevoelens en verkeersveiligheid

Bermmonumentjes: schipperen tussen gevoelens en verkeersveiligheid
Bermmonumentjes: schipperen tussen gevoelens en verkeersveiligheid © Omroep Zeeland
Er komt meer duidelijk over het beleid rondom bermmonumentjes
Er komt meer duidelijk over het beleid rondom bermmonumentjes © Omroep Zeeland
Op grond van de Wegenverordening mogen er eigenlijk geen gedenktekens geplaatst worden, maar vanwege de gevoeligheid, wordt altijd contact gezocht met nabestaanden en alleen handhavend opgetreden als de verkeersveiligheid in het gevaar komt.

Stichting Slachtofferhulp

De Provincie, waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat hebben het meest te maken met bermmonumenten. In antwoord op vragen van de Christenunie antwoordt Gedeputeerde Staten dat ze regelmatig vragen krijgt en daarom om de tafel is gaan zitten met wegbeheerders en Stichting Slachtofferhulp.

Schipperen tussen gevoelens en veiligheid

De do's en dont's omtrent bermmonumentjes worden binnenkort vastgelegd in een richtlijn. Volgens de Provincie is het schipperen tussen de gevoelens van nabestaanden en de verkeersveiligheid van weggebruikers.
Bermmonument voor Bjorn van Loon
Bermmonument voor Bjorn van Loon © Omroep Zeeland

Nieuw rouwritueel

Cultureel-geografe Mirjam Klaassens van de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde in 2011 op onderzoek naar de betekenissen die mensen in Nederland toekennen aan plekken van dood en herinnering. In Nederland begon het plaatsen van bermmonumenten ruim twintig jaar geleden. Driekwart is voor verkeersslachtoffers van 25 jaar of jonger. Het is een relatief nieuw rouwritueel, volgens Klaassens om het verlies en de woede te delen met andere weggebruikers. Vaak is het ook een waarschuwing voor anderen.

Zeventig bermmonumenten

Volgens een eigen inventarisatie van Omroep Zeeland in 2015 staan er naar schatting zeventig bermmonumenten in onze provincie. Het gaat vaak om een steen of kruisje op een plek waar een verkeersslachtoffer is overleden.