Vertrek en nasleep Ruijs kostte Veiligheidsregio ruim 1 miljoen euro

Vertrek en nasleep Ruijs kostte Veiligheidsregio ruim 1 miljoen euro
Vertrek en nasleep Ruijs kostte Veiligheidsregio ruim 1 miljoen euro © OZ
Gerrie Ruijs
Gerrie Ruijs © Omroep Zeeland
Gerrie Ruijs, directeur sinds augustus 2012, meldde zich zomer 2016 ziek, nadat er een rapport verscheen over haar functioneren, opgesteld door de toenmalige burgemeester van Vlissingen, Letty Demmers. Daarin stond onder meer dat er sprake was van een angstcultuur binnen de organisatie. Na een kritisch rapport over die cultuur door onderzoeksbureau Twynstra Gudde werd besloten dat Ruijs 'niet de aangewezen persoon was om in deze turbulente tijd de organisatie te leiden' en een verbetertraject aanbevolen. Daarop werd Ruijs eervol ontslagen.

Afkoopsom

Volgens het ontslagrecht mocht Ruijs eenmalig maximaal 75.000 euro bruto meekrijgen. Dat is ook het bedrag geworden wat Ruijs en de VRZ na onderhandelingen zijn overeengekomen. Omdat er eervol ontslag werd verleend had Ruijs bovenop de ontslagvergoeding ook recht op een WW-uitkering. VRZ heeft die aanspraak op haar WW-rechten overeenkomstig haar rechtspositie, afgekocht voor 146.000 euro.
De juridische kosten voor deze ontslagprocedure, de beantwoording van WOB-vragen en vragen vanuit de Zeeuwse raden aan VRZ kostte de veiligheidsregio tot 1 april 2017 nog eens 93.717 euro.

Bedragen gerelateerd aan ontslag Gerrie Ruijs en rapport Twynstra Gudde

Omschrijving: Hoogte bedrag Ontslagvergoeding 75.000 Afkoopregeling 146.000 Vervanging mevrouw Ruijs 2016- (april) 2017 210.000 Advocaatkosten 93.000 Rapport Twynstra Gudde 146.000 Kosten verbetertraject 400.000
Totale kosten
1.070.000

Vervanging

Nadat Ruijs zich ziek meldde werd Elie van Strien als tijdelijke vervanger aangesteld á 170 euro per uur. In 2016 kostte Van Strien volgens het jaarverslag 134.000 euro. Per 1 april 2017 hoefde de VRZ Gerrie Ruijs niet meer te betalen. De meerkosten voor dat jaar voor het inhuren van Van Strien waren volgens de VRZ 76.000 euro. Bij elkaar opgeteld 210.000 euro aan vervangingskosten.
Onderzoeksbureau Twynstra Gudde werd uiteindelijk gevraagd om een onderzoek te doen naar de situatie binnen de Veiligheidsregio en met aanbevelingen te komen. Daar werd 146.000 euro voor in rekening gebracht. Als reactie op de conclusie van het rapport werd er 400.000 euro uitgetrokken door de VRZ voor het verbetertraject Emergo.

Tweede dure afscheid

Het was de tweede keer kort na elkaar dat de Veiligheidsregio Zeeland in de buidel moest tasten voor het vertrek van een directeur. De eerste directeur, Frans Captijn ruimde ook het veld met een flinke som geld, namelijk 345.000 euro. Het bedrag van Gerrie Ruijs valt lager uit omdat de Wet Normering Topinkomens sinds 2015 voorschrijft dat er een maximum van 75.000 euro geldt voor een ontslagvergoeding.

The Art of Leadership

Inmiddels lijkt het er op dat Gerrie Ruijs de draad weer heeft opgepakt. Op haar Linkedin pagina staat dat ze managing director is bij de organisatie The Art of Leadership. En op YouTube geeft ze aan te willen gaan vloggen om duidelijk te maken waar ze nu mee bezig is: "Hoe kan ik vrouwen meer naar de top krijgen, en trainingen in leiderschap want leiderschap is een kunst, geen kunstje."