Dit is waarom de Provincie subsidies probeert te slijten aan ondernemers

Dit is waarom de Provincie subsidies probeert te slijten aan ondernemers
Dit is waarom de Provincie subsidies probeert te slijten aan ondernemers © Omroep Zeeland
Provincie wil meer innovatie binnen bedrijven
Daarom zijn ze de afgelopen weken samen met de Kamer van Koophandel (KvK) en Impuls Zeeland door de provincie getrokken. Onder het mom van een Mkb Roadshow werden op verschillende plekken bijeenkomsten gehouden en dat is volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat zinvol. "We gaan nu naar de ondernemers toe om zo meer innovatieve ontwikkelingen in Zeeland op gang te krijgen. Sowieso om als bedrijf maar ook als provincie door te groeien. Daar komt bij dat we weten dat het aantal mensen dat werk in Zeeland vindt afneemt en dat betekent dat je op hiermee op twee manieren innovaties in kunt zetten."
Ondernemers (Mkb'ers en zzp'ers) hebben onvoldoende kennis van geldzaken
Conclusie uit het raport 'Grip op de tent' van de Kamer van Koophandel (november 2016)
Door de bijeenkomsten wordt de nadruk enorm gelegd op het aanvragen van zo'n subsidie. Toch moet volgens Michel Carol van Impuls Zeeland niet het beeld gecreëerd worden dat het doel is om de subsidiepotten leeg te krijgen als doel op zich. "Je hebt met schaalgrootte te maken. Er zijn nou eenmaal minder bedrijven in het Zeeuwse dan wanneer je het bijvoorbeeld vergelijkt met Brabant. Daar zitten veel meer subsidieclubs die dit soort regelingen veel beter kennen dus die benaderen de bedrijven. In Zeeland hebben we dat niet dus daar ligt een schone taak. Maar belangrijk vind ik wel dat subsidies een middel zijn daarbij en geen doel op zich!"
Subsidie is geen doel maar een middel
Als het gaat om de provinciale subsidies en fondsen maakt het volgens een woordvoerder van de provincie niets uit als het geld niet opgaat. "Als er geld over is gaat het terug in de begroting en kan het gebruikt worden voor andere zaken. Als het gaat om de fondsen dan blijft het geld er gewoon in tot de volgende aanvraagronde". Het gaat dan met name om 'Aanjaagmiddelen Zeeland in Stroomversnelling', MIT Zuid en het Zeeuws participatiefonds. Overigens verwacht Jo-Annes de Bat dat het geld wel degelijk op zal gaan. "Het is vaak de onbekendheid van dit soort trajecten dat mensen het uiteindelijk niet doen. En ook het zoeken naar ondersteuning voor het zetten van een eerste stap. Die beide zaken organiseren we nu en ik ben er zeker van dat het succesvol is op de lange termijn."
<p>Het verhaal van de provincie en Impuls Zeeland wordt gestaafd door een rapport van de KvK. In november 2016 hebben zij het rapport 'Grip op de tent' gepubliceerd. Daarin wordt ingegaan op de financiële kennis van de ondernemers. De conclusie daarin is: "Mkb'ers eb zzp'ers geven aan op diverse punten onvoldoende kennis te hebben over hun geld zaken. Vooral bij financieel vooruitkijken valt er nog veel te winnen bij ondernemers." Eind dit jaar wil de KvK opnieuw een onderzoek gaan houden om te kijken of die kennis verbeterd is bij ondernemers ten opzichte van twee jaar geleden.</p>