In vrijwel het hele land extra droogte-maatregelen, maar niet in Zeeland

Scheuren in slibdepot bij Lewedorp door aanhoudende droogte
Scheuren in slibdepot bij Lewedorp door aanhoudende droogte © Piet Grim 's-Heerenhoek
"Wat dat betreft zijn wij in Zeeland wel een beetje een geval apart", legt Janneke La Gasse van het Zeeuwse waterschap uit. "Bij de Nederlandse rivieren met veendijken moet je die dijken nat houden, want als die te droog worden dan klinken ze in en worden ze lichter. Maar wij hebben kleidijken en daar heb je dat probleem niet. Die hoef je dus niet nat te houden."

Watertekort valt hier mee

Ook de andere maatregelen gelden niet of in mindere mate voor Zeeland. Zo treedt hier nog geen toenemende verzilting op, zoals rondom het IJsselmeer. De droogte veroorzaakt de meeste problemen op de hoger gelegen delen in het oosten en zuiden van Nederland.
In de lager gelegen delen in noorden en westen, waaronder dus ook Zeeland, is nog geen sprake van schaarste. Het watertekort valt hier wel mee, al neemt het aantal plekken waar boeren mogen beregenen met grondwater ook hier flink af.
Regenboog bij beregenen aardappelveld bij 's-Heerenhoek vanwege aanhoudende droogte
Regenboog bij beregenen aardappelveld bij 's-Heerenhoek vanwege aanhoudende droogte © Piet Grim uit 's-Heerenhoek
Beregenen met water uit de sloot is vrijwel nergens in Zeeland meer mogelijk, legt La Gasse uit. "Het waterpeil in de sloten is inmiddels bijna overal te laag. Alleen bij Tholen, Sint-Philipsland en in de Reigerbergse Polder bij Rilland is er nog genoeg water in de sloten, omdat we zoet water uit het Volkerrak-Zoommeer de sloten in laten lopen."

Zoetwaterbel

Toch zie je nog veel boeren hun veld beregenen, met name in delen van Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. "Dat is geen slootwater, maar grondwater", legt La Gasse uit. "Maar dan moet je land natuurlijk wel net boven een zogenoemde zoetwaterbel zitten en je moet tijd en geld hebben geïnvesteerd in de benodigde apparatuur en vergunning."
Droog stuk akker met scheuren in de grond in Goes
Droog stuk akker met scheuren in de grond in Goes © Erica van Leeuwen-de Bruijn
Bij de persconferentie vanochtend waarschuwde het KNMI dat het de komende tijd warm en droog zal blijven. En ook op langere termijn zullen we in ons land vaker te maken krijgen met lange periodes van droogte. Daarom moeten waterschappen zich daarop voorbereiden.

Toekomstige maatregelen

Ook het Zeeuwse waterschap bezint zich volgens La Gasse op toekomstige maatregelen. "Waarbij we natuurlijk wel rekening houden met de specifieke omstandigheden en eigenschappen van onze provincie."

Lees ook: