50.000 Zeeuwen hebben moeite om dit artikel te lezen

50.000 Zeeuwen hebben moeite om dit artikel te lezen
50.000 Zeeuwen hebben moeite om dit artikel te lezen © Stichting Lezen & Schrijven

Probleem neemt toe

De verwachting is dat het probleem de komende jaren ook niet zal afnemen. Volgens Sanne Zuijderduin van Stichting Lezen & Schrijven zal het aantal laaggeletterden door het digitale tijdperk, zelfs nog groter worden. "Om laaggeletterdheid op de kaart te zetten organiseert de stichting daarom de 'Week van de Alfabetisering'.
Laaggeletterden hebben last van toenemende digitalisering
Er zijn verschillende oorzaken van laaggeletterdheid aan te wijzen. Het kan onder meer te maken hebben met leer- of gedragsproblemen, te weinig begeleiding op school of een gebrek aan persoonlijke interesse. Ook mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben of thuis alleen een andere taal praten, hebben vaker dan gemiddeld moeite met lezen en schrijven. Daarnaast zijn er ook mensen die het lezen en schrijven min of meer simpelweg verleren, omdat ze het te weinig doen.

Digitale tijdperk

Het digitale tijdperk is niet makkelijk als je laaggeletterdheid bent. Volgens stichting Lezen & Schrijven zijn er zo'n driehonderdduizend Nederlanders (16-65 jaar) die om deze reden nooit een computer gebruiken. Zuijderduin: "Vroeger had je overal een balie of een loket. Dat was fijn, want dan kon je nog wat vragen. Maar tegenwoordig wordt alles digitaal aangeboden, zowel de informatie als de dienst, dus wil je een rijbewijs, paspoort of toeslag aanvragen, dan krijg je ook meteen de dienstverlening via dat kanaal en dat is voor veel mensen ingewikkeld. Zeker voor mensen die ook nog moeite hebben met lezen en schrijven."
Het digitale tijdperk zorgt voor problemen bij laaggeletterden
Het digitale tijdperk zorgt voor problemen bij laaggeletterden © Stichting Lezen & Schrijven

Gevolgen

Volgens Zuijderduin is de impact van het niet goed kunnen lezen en schrijven erg groot. "Mensen schamen zich er voor en raken in een sociaal isolement. Want wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam en minder sociaal actief bent. Dat kan zelfs leiden tot lichamelijke en psychische klachten."
Vroeger had je overal een balie of een loket. Dat was fijn, want dan kon je nog wat vragen.
Sanne Zuijderduin - Stichting Lezen & Schrijven
Het doel van de week van de Alfabetisering is tweeledig. Zuijderduin: "We willen in eerste instantie zorgen dat er zoveel mogelijk mensen weten dat er mogelijkheden zijn om beter te leren lezen en schrijven op een manier die bij hen past.

Begrijpelijke taal

Daarnaast hoopt Zuijderduijn dat overheidsdiensten zich realiseren dat niet iedereen een hbo werk- en denkniveau heeft en dat het lezen en/of invullen van allerlei formulieren heel ingewikkeld is voor laaggeletterden. "Schrijf in begrijpelijke taal en gebruik eenvoudige woorden zodat alles wat ze willen vertellen begrijpelijk is voor iedereen."
Prinses Laurentien is oprichtster van Stichting Lezen & Schrijven
Prinses Laurentien is oprichtster van Stichting Lezen & Schrijven © Stichting Lezen & Schrijven
Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 opgericht op initiatief van prinses Laurentien. Via de stichting wil de prinses zoveel mogelijk partijen verbinden op het gebied van laaggeletterdheid om zo het aantal laaggeletterden terug te dringen.

Iedereen moet kunnen lezen, schrijven en rekenen

De stichting is er van overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven en rekenen en vraagt daarom aandacht voor dit onderwerp bij het publiek en de politiek. De stichting ondersteunt inmiddels in het hele land honderden gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers bij het organiseren van scholing. Het resultaat: een grotere kans op geluk, gezondheid en groei voor jaarlijks ruim 15.000 mensen.