Droogte legt Zeeuwse geschiedenis bloot

Droogte legt Zeeuwse geschiedenis bloot
Droogte legt Zeeuwse geschiedenis bloot © Marcelle Davidse
Droogte legt Zeeuwse geschiedenis bloot
Op de luchtfoto van de Grote Huissenspolder zijn in de droge gerst en tarwe een paar donkere kronkelige lijnen te zien. Op deze plekken zijn de gewassen beduidend minder dor en droog. "Als je deze foto bekijkt, lijkt het net het land van Saeftinghe. Je ziet de oude kreekresten nog van vroeger," zegt Van der Zee glimlachend. "Dat is echt bijzonder en zie je bijna nooit."

Vaag vierkant

Daarnaast zie je een aantal rechte lijnen van oude drainage, een vierkant en een duidelijke cirkel in de gewassen staan. "Dat vierkant kan ik niet thuisbrengen, maar die cirkel wel. Dat is volgens mij een verhoogde plek waar in natte periodes schapen op konden, zodat ze niet in het water hoefden te staan", legt de akkerbouwer uit.
Akkerbouwer Watze van der Zee is blij verrast door de luchtfoto van zijn land
Van dichtbij zijn de donkere lijnen ook te zien
Van dichtbij zijn de donkere lijnen ook te zien © Omroep Zeeland
Volgens archeoloog Robert van Dierendonck zijn alle donkere lijnen op het land 'crop marks'. '"Dat betekent dat het merktekens in het gewas zijn. Die ontstaan op plaatsen waar meer vocht in de grond zit.'' Meer water in de grond, betekent vanzelfsprekend groenere gewassen. ''Vroeger liepen daar inderdaad geulen of grachten. Met de ruilverkaveling zijn die wel dichtgeslibd of dichtgemaakt, maar er zit nog steeds meer vocht in de grond daar.''
Van Dierendonck kan Van der Zee verblijden met een verklaring voor het grote vierkant in de gerst. Hij kan aan de vorm en de dikte van de strepen zien wat daar vroeger is geweest. ''Bovenaan die drie dunnere lijnen waren greppels, de dikkere lijn was een gracht. Dat is een perceel waar vroeger waarschijnlijk een boerderij op heeft gestaan.''

Bijzondere bijkomstigheid

Aan de lijnen op het land kun je dus zien hoe de perceelgrenzen vroeger gelopen hebben. ''Dit is een kijkje van hoe het er uitzag voor de ruilverkaveling", aldus de archeoloog. Voor Van der Zee is het een leuke bijkomstigheid van de droogte, die over het algemeen nu alleen maar een hoop werk oplevert. "Het is zeven dagen sproeien, 24 uur per dag, maar dat is het risico van het vak."