Vervuilde grond kazerne was al bekend; 'Dit is schandalige journalistiek!'

Schönknecht woedend over berichten vervuilde grond kazerne
Vanmorgen kwam via het tv-programma EenVandaag en de onderzoeksjournalisten van Follow the Money het verhaal naar buiten dat de grond onder de toekomstige marinierskazerne zwaar vervuild is. Volgens de provincie was dat al in 2012 bekend en zijn er ook al lang afspraken gemaakt over hoe het terrein wordt opgeleverd. "Dat gebeurt schoon, veilig en bouwrijp", aldus Schönknecht.
Volgens EenVandaag en Follow the Money waren Defensie en de Provincie Zeeland al zeven jaar op de hoogte van de vervuiling, maar hebben ze dit nooit duidelijk gemeld aan het Korps Mariniers, de vakbonden en de Tweede Kamer. Tegelijkertijd stond het wel in de publiek toegankelijke onderzoeksrapporten. Daarin is ook terug te vinden hoe die vervuilde grond gesaneerd wordt.

'Niet ergens achterin de bijlage'

Onderzoeksjournalist Mira Sys van Follow the Money blijft ervan overtuigd dat de communicatie vanuit Defensie en de Provincie beter had gemoeten. "Dit had duidelijk gecommuniceerd moeten worden en niet ergens achterin de bijlage van een rapport gezet moeten worden."
Mira Sys van Follow the Money over vervuilde grond marinierskazerne
De provincie heeft eerder al aan Omroep Zeeland laten weten dat er voor de vervuilde grond door het Rijksvastgoedbedrijf een saneringsplan wordt opgesteld. Bovendien is er volgens de provincie nooit gevaar geweest voor de mariniers, de omwonenden en de medewerkers die op het terrein de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren.

'Bodemverontreinigingen bij alle partijen bekend'

"De aanwezige bodemverontreinigingen zijn bij alle partijen bekend", schreef de provincie in antwoord op onze schriftelijke vragen. "En daarmee wordt omgegaan conform het wettelijke regime en het landelijke, provinciale en gemeentelijke bodembeleid. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid", aldus de provincie.
Luchtfoto van de plek waar de marinierskazerne moet komen
Luchtfoto van de plek waar de marinierskazerne moet komen © Omroep Zeeland
Ook het ministerie van Defensie liet desgevraagd aan ons weten op de hoogte te zijn van de vervuilde grond. Bovendien meldde het ministerie dat de sanering niet zou zorgen voor vertraging in de plannen.

Bezorgde Vlissinger

De bal kwam voor Follow the Money aan het rollen toen ze werden benaderd door een bezorgde Vlissinger. De 55-jarige Fred Groen wist zich nog te herinneren dat er vroeger op dat terrein chemisch afval was gedumpt. Hij schrok daarom toen hij hoorde dat er een marinierskazerne op die plek zou komen. Hij benaderde Follow the Money, met deze berichtgeving tot gevolg.
Fred Groen bezorgd over vervuilde grond marinierskazerne
Defensie bevestigt dat drie van de zeventig hectare verontreinigd is. Daar werden bij de bodemonderzoeken tussen 1997 en 2016 meerdere giftige stoffen gevonden. Het gaat om onder meer broom, arseen, asbest en cyanide.

Verontwaardigde reacties

Ondertussen zijn de verontwaardigde reacties niet van de lucht. Militaire vakbonden reageren logischerwijs als door een wesp gestoken, maar ook in de Tweede Kamer ontstaat nu reuring. In de berichtgeving van EenVandaag en Follow the Money was al een reactie opgenomen van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer, maar ook de PVV, D66 en de PvdA hebben inmiddels om opheldering gevraagd.
Vervuilde grond marinierskazerne, storm in een glas water?
Daarmee zijn deze publicaties munitie in handen van de tegenstanders van de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. De vakbonden verzetten zich al maandenlang hevig tegen die verhuizing, maar tot nu toe blijft het kabinet de verhuizing steunen. Onlangs nog zei staatssecretaris Barbara Visser van Defensie geen redenen te zien om de voorbereidingen voor de verhuizing stil te leggen.

Lees ook: