Begroting Middelburg na zes versies goedgekeurd

© Karel van Ouwendorp
De gemeente Middelburg heeft inmiddels een schuld van ruim 260 miljoen euro en voerde pas flinke bezuinigingen door die de inwoners van Middelburg gemiddeld twee tientjes per jaar gaan kosten. Gedeputeerde Staten verwacht dat met de huidige begroting in combinatie met een herstelplan, de inkomsten en uitgaven in balans zijn.
Dit jaar blijft de gemeente Middelburg nog onder toezicht van de Provincie.