Nieuwe kritiek FTM op provincie; 'Dit is opnieuw stemmingmakerij'

Nieuwe kritiek FTM op provincie; 'Dit is opnieuw stemmingmakerij'
Nieuwe kritiek FTM op provincie; 'Dit is opnieuw stemmingmakerij' © Omroep Zeeland
Bord naar de marinierskazerne in Doorn.
Bord naar de marinierskazerne in Doorn. © ANP
Gedeputeerde Carla Schönknecht noemt dit in een reactie opnieuw 'slechte journalistiek'. Volgens de Zeeuwse politica zijn alle kritiekpunten van Follow the Money eenvoudig te weerleggen. "Dit is opnieuw stemmingmakerij", aldus Schönknecht.

'Elkaar tegensprekende reacties'

Volgens Follow the Money is er nog helemaal geen duidelijkheid over de hoogte van de saneringskosten, wie die betaalt en in welk stadium de sanering zich bevindt. "Dat bleek ook uit de elkaar tegensprekende reacties van de provincie en Defensie", aldus de onderzoekswebsite. Ook zouden de kosten van de sanering hoger zijn dan oorspronkelijk begroot.
Schönknecht beantwoordt die punten stuk voor stuk. "Over de hoogte van de saneringskosten doen wij geen uitspraken, zolang de aanbestedingsprocedure nog loopt. Dat weet iedereen. De verdeling van de kosten is ook al langer bekend: die worden 50-50 gesplitst, tussen Defensie aan de ene kant en de provincie en de gemeente Vlissingen aan de andere kant."

'Aantoonbaar onwaar'

Ook dat de reacties van Defensie en Schönknecht elkaar tegenspreken is aantoonbaar onwaar, volgens de gedeputeerde. "Als Defensie zegt dat er begonnen is met het maken van plannen voor de sanering en ik zeg dat de sanering zelf nog niet begonnen is, dan zeggen we allebei hetzelfde in andere woorden."
Reactie gedeputeerde op nieuwe kritiek Follow the Money
Tot slot ontkent ze dat de kosten zijn onderschat. "We hebben al bij het besluit in 2012 een raming gemaakt van de kosten. Tegelijkertijd weet je de kosten pas helemaal zeker als de sanering klaar is. Maar dat we die kosten hebben onderschat, waar halen ze dat vandaan?"

Aanvulling

Ze reageert op de aanvulling van Follow the Money op hun bericht van gisteren. Toen kwamen EenVandaag en Follow the Money met het verhaal naar buiten dat Defensie en de Provincie Zeeland al zeven jaar op de hoogte zijn van de vervuilde grond, maar ze zouden dit nooit hebben gemeld aan het Korps Mariniers, de vakbonden en de Tweede Kamer.
Gedeputeerde Carla Schönknecht liet toen al in een reactie weten dat de provincie al sinds 2012 op de hoogte is van de vervuiling, dat dit al die tijd openbare informatie was en dat er toen ook al meteen afspraken zijn gemaakt over hoe het terrein wordt opgeleverd. "Dat gebeurt schoon, veilig en bouwrijp", zei Schönknecht.

Opmerkelijk

De nieuwe kritiek van Follow the Money van vandaag is opmerkelijk te noemen, want in haar reactie vertelde Schönknecht gisteren al dat de hoogte van de kosten nooit bekendgemaakt worden zolang de de aanbestedingsprocedure nog loopt én dat de verdeling van de kosten al bekend is.
Schönknecht woedend over berichten vervuilde grond kazerne
In haar reactie zegt Schönknecht dat er geen wederhoor heeft plaatsgevonden. Follow the Money spreekt haar daarin tegen. Volgens het platform voor onderzoeksjournalistiek is het dagelijks provinciebestuur wél nog voor de publicatie van gisteren om een reactie gevraagd.
Het heeft er alle schijn van dat FTM nu probeert om met de aanvulling op het bericht van gisteren het eigen straatje schoon te vegen. Zo wijst het platform voor onderzoeksjournalistiek met de vinger naar andere media, die het verhaal verkeerd overgenomen zouden hebben.

Vertrouwelijk of niet?

Zo laat Follow the Money weten dat enkele media ten onrechte hebben gemeld dat Defensie volgens het onderzoeksplatform de verontreiniging probeerde geheim te houden. "De verwarring over wat nu wel en niet bekend was, is ontstaan doordat in de intro van het artikel werd gesproken over 'vertrouwelijke' rapporten. Dat is feitelijk juist: het onderzoek voor dit artikel is gebaseerd op een reeks rapporten en interne documenten waarvan een deel als vertrouwelijk is gekwalificeerd."
Dat wekte de indruk dat de vervuilde grond in zijn geheel vertrouwelijk was, terwijl dat wel degelijk ook in allerlei openbare stukken vermeld stond. Sterker nog, daar had Follow the Money zelf in een eerder stadium ook al over bericht, in een artikel over de financiële risico's.

Verwarring

Volgens Follow the Money leidde het gebruik van de term 'vertrouwelijke bronnen' tot verwarring bij lezers. Daarom heeft FTM gisteren in de loop van de ochtend besloten om het woord 'vertrouwelijk' uit de intro van hun bericht te schrappen.
Ook EenVandaag berichtte gisteren over de vervuilde grond. Dat actualiteitenprogramma heeft het bericht nog niet aangepast. Daarin staat onder meer: "Het ministerie van Defensie en de Provincie Zeeland zijn sinds 2011 op de hoogte van deze verontreinigingen maar verzuimden dit te melden aan het Korps Mariniers, de vakbonden of leden van de Tweede Kamer."

Lees ook: