Middelburgse plannen in klare taal

© Omroep Zeeland
In de aanloop naar de verkiezingen publiceerde de ChristenUnie in Middelburg al een vereenvoudigde versie van het verkiezingsprogramma. Carla van Doorn van coalitiepartij LPM vond dat zo'n goed voorbeeld dat ze het wilde navolgen. Ze heeft het werkprogramma van LPM, CDA, VVD en SGP bewerkt zodat het begrijpelijk wordt voor de doelgroep van mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal.

Korter

Op de website van de gemeente Middelburg zijn beide versies van het werkprogramma te vinden. Het eerste verschil dat direct opvalt is dat de variant voor laaggeletterden een stuk korter (5 pagina's) is dan de klassieke variant (11 pagina's).
Verder zijn in de herschreven versie de zinnen wat korter en ontbreken termen als 'burgerparticipatie' en 'sociaal domein'. Een zin als "We willen ook een innovatie-routekaart ontwikkelen die richting geeft aan ontwikkelingen zoals de participatiemaatschappij, beleidsvorming en beleidsvalidatie." wordt 'vertaald met "Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen bij de gemeente aangeven wat zij belangrijk vinden en kunnen ook hierover meepraten. Samen gaan we opschrijven hoe we Middelburg over 10 jaar willen zien."

Ongelooflijk ingewikkeld

Raadslid Van Doorn die de vereenvoudigde versie opstelde zegt zich al jaren te ergeren aan "ambtelijk taalgebruik, ongelooflijk ingewikkelde raadsstukken en Engelse termen te pas en te onpas.'
Carla van Dorn zette Werkprogramma Middelburg om in eenvoudige taal
Carla van Doorn (LPM) denkt dat de politiek dichter bij de mensen komt als het taalgebruik wordt versimpeld. Ze vindt dat alle gemeenten het Middelburgse voorbeeld zouden moeten volgen.

Lees ook: