Afspraken over openbaar onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen; kort geding van de baan

De vier Zeeuws-Vlaamse fusiescholen
De vier Zeeuws-Vlaamse fusiescholen © Omroep Zeeland
In een gezamenlijke verklaring spreken de VOS/ABB, de Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente Terneuzen nu over een fusie die uitgaat van actieve pluriformiteit. "Dit houdt in dat de school op basis van gelijkwaardigheid aandacht zal hebben voor diversiteit zoals die in de huidige samenleving bestaat."
<p>De Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB) was de afgelopen maanden zeer kritisch over de scholenfusie in Terneuzen. Per 1 augustus gaan het Zeldenrust-Steelantcollege en De Rede op in een nieuwe school met een algemeen christelijk karakter en daarmee, volgens VOS/ABB, een einde aan openbaar onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.</p>
In de afspraken is ook vastgelegd dat geen enkele leerling of docent kan worden geweigerd op grond van onder meer levensovertuiging, godsdienst of seksuele geaardheid. De afspraken komen allemaal terug in het strategisch beleidsplan van de nieuwe school. Dat plan ligt uiterlijk 1 maart 2019 klaar.

Lees ook: