Provincie weerlegt kritiek RVO; 'Die windmolendoelstelling gaan we wél halen'

Windmolens bij de Kreekraksluizen
Windmolens bij de Kreekraksluizen © Ad Schouteren uit Halsteren
De RVO heeft de stand van zaken in alle provincies op een rijtje gezet en maar twee provincies kunnen volgens de Rijksdienst in 2020 hun beloften over windenergie waarmaken: Noord-Holland en Groningen. Het gaat hierbij puur om windmolens op land, de grote windparken voor de Zeeuwse kust worden hierin niet meegerekend.

Andere provincies niet eens in de buurt

Naast Zeeland zal ook Flevoland net iets onder de beloofde hoeveelheid megawatts uitkomen. Alle andere provincies komen volgens de RVO met de huidige plannen niet eens in de buurt.
Zeeland is de grootste stijger wat betreft de opgewekte windenergie. In tien jaar tijd is de productie van windenergie in Zeeland bijna verviervoudigd. Op dit moment wordt er alleen in de provincies Flevoland en Groningen meer elektriciteit geproduceerd met windmolens.

Aanleg van nieuwe windmolens

Van de 570 megawatt die het Zeeuwse provinciebestuur heeft beloofd om voor 2020 met behulp van windmolens te produceren is dan ook bijna 64 procent al gerealiseerd. En er liggen ook al plannen voor de aanleg van nieuwe windmolens. Daarmee denkt de provincie voor 2020 die beloofde 570 megawatt te behalen.
Montage van de gondel van de windmolen
Montage van de gondel van de windmolen © Beeldbank Windpark Bouwdokken
Maar de RVO ziet de toekomst iets minder rooskleurig in. Volgens die dienst gaat het niet lukken om alle geplande windmolens op tijd af te krijgen. Volgens de inschatting van de RVO komt Zeeland niet verder dan 92 procent. Volgens de rijksdienst gaat het door trage ruimtelijke procedures niet lukken om die resterende 8 procent op tijd af te krijgen.

'Projecten tijdig gerealiseerd'

De provincie is het daar niet mee eens. In een verklaring schrijft het dagelijks provinciebestuur dat het weliswaar niet ondenkbaar is dat de aanleg vertraging oploopt, bijvoorbeeld omdat er bezwaar tegen wordt aangetekend of doordat er bij de bouw tekorten ontstaan aan materialen of werklieden, maar dat de provincie er alle vertrouwen in heeft dat deze projecten 'tijdig gerealiseerd worden'.
De projecten waarvan de RVO wél verwacht dat Zeeland ze op tijd af kan hebben zijn samen goed voor iets meer dan 160 megawatt, dat is ruim 21 procent van de beloofde hoeveelheid windenergie.

Grootste burgerinitiatief van Nederland

Het merendeel daarvan, 102 megawatt, is voor rekening van Windpark Krammer. Dat windpark is in aanbouw op de Krammersluizen van de Philipsdam. Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De coöperatie Zeeuwind heeft samen met Deltawind uit Goeree-Overvlakkee het initiatief voor de bouw van het park genomen.
Het loopt storm met investeerders voor obligaties Windpark Krammer
Het loopt storm met investeerders voor obligaties Windpark Krammer © Omroep Zeeland
Een andere grote bijdrage komt van het windpark Bouwdokken op Neeltje Jans. Dat moet bijna 38 megawatt gaan opleveren. De rest komt van de bouw van Windpark Sagro bij Vlissingen-Oost (iets minder dan 7 megawatt) en het vervangen van verouderde windmolens en de aanleg van extra windmolens in bestaande parken.

Windmolens bij de Mattenhaven en de Buitenhaven

Het verschil in mening tussen de RVO en de provincie zit hem in de aanleg van twee projecten op Neeltje Jans. De geplande windmolens bij de Mattenhaven en de Buitenhaven moeten samen de 46 megawatt opwekken waarmee het totaal aan opgewekte windstroom in 2020 op de beloofde 570 megawatt moet komen.
Daar zijn problemen ontstaan bij de zogenoemde radartoets. Windturbines kunnen namelijk verstoring op de radar veroorzaken, dus is het verplicht om dat te toetsen. Een mogelijk oplossing zou zijn een extra radar te installeren. De provincie verwacht dat dit probleem het project niet zodanig vertraagt dat de deadline van 2020 niet meer gehaald kan worden, maar de RVO is het daar dus niet mee eens.

Alsnog een van de beste jongetjes van de klas

Zelfs als de voorspelling van de RVO uitkomt en Zeeland de doelstelling dus niet haalt, is onze provincie alsnog een van de beste jongetjes van de klas. Want het tekort zou slechts 46 megawatt bedragen, wat een schijntje is ten opzichte de totale hoeveelheid geplande windenergie.
In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat in 2020 in heel Nederland 6000 megawatt geproduceerd wordt met windmolens, maar de RVO voorziet dat de windturbines in 2020 samen een vermogen hebben van slechts 5153 megawatt. Dat is dus een verwacht tekort van 847 megawatt voor heel Nederland.

Lees ook: