Opening belevingstuin bij zorginstelling Clinge

CLINGE - De tuin ligt op het terrein van De Sterre aan de Sterredreef. De tuin is ingedeeld in verschillende gedeelten. In elk gedeelte staat een zintuig centraal.
Clienten kunnen water over hun handen laten lopen (voelen) of op een soort orgel spelen (horen), en ook voor de andere zintuigen zijn dingen bedacht. Kleur speelt een grote rol in de tuin.
Volgens Tragel is het belangrijk dat ook mensen met een verstandelijke beperking hun zintuigen kunnen prikkelen.