Watertekort in Nederland; landelijk team beslist nu over maatregelen

Watertekort in Nederland; landelijk team beslist nu over maatregelen
Watertekort in Nederland; landelijk team beslist nu over maatregelen © Ronny Bouwens
Droogte in maisveld
Droogte in maisveld © Erica van Leeuwen-de Bruijn
De Tweede Kamer is vanmiddag door minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ingelicht over het instellen van het Managementteam Watertekorten. Dit team gaat kijken naar de verdeling van het water in Nederland. Het is de vierde keer deze eeuw dat dat gebeurt, eerder is zo'n team ingesteld in 2003, 2006 en 2011.

Geen tekort aan drinkwater

Volgens het Rijk heeft het tekort aan water vooral gevolgen voor de landbouw, natuur, scheepvaart en industrie omdat er simpelweg minder voorraad aan water is in rivieren, sloten en meren. Er is geen tekort aan drinkwater, maar door de piekmomenten in ochtend en avond te vermijden en zuinig aan te doen, kan, volgens de minister, iedereen een bijdrage leveren.
<p>Het landelijke neerslagtekort stijgt in de komende twee weken naar 308 millimeter. Dat is hoger dan in dezelfde periode in 1976, dat geldt als het recordjaar tot nu toe. Het KNMI ziet vooralsnog nauwelijks regen en het blijft warm, zodat het tekort verder zal gaan oplopen. </p>
In een toelichting op het besluit gaat minister Van Nieuwenhuizen uitgebreid in op de gevolgen voor boeren en telers. De ernst van de situatie verschilt wel per regio, met name op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van het land hebben boeren het lastig.

Maatregelen voor boeren

Vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn enkele regels versoepeld. Landbouwers mogen vanwege de droogte langer mest uitrijden op de akkers. Door het langer uitrijden van mest hebben gewassen aan het eind van de zomer wat meer tijd om te groeien.
Ook gaat het ministerie bij de Europese Commissie aandringen op soepelere regels voor het omploegen van grasland. Als de boeren wat meer tijd en ruimte krijgen, is er later in het jaar meer veevoer beschikbaar.