Alleen in Zeeland stijgt bezettingsgraad hotels

OOST - SOUBURG - Landelijk daalt de bezettingsgraad met 5 procent.
Stijging opbrengst per kamer Hoewel de gemiddelde kamerprijs iets daalde, is Zeeland ook de enige provincie waar de opbrengst per beschikbare kamer met 5 euro steeg. In 2009 verdienden hoteleigenaren 55 euro per kamer.
Een hotelkamer in Zeeland kostte gemiddeld 82 euro in 2009. In 2008 was dat nog 88 euro.