Zeeuwse kinderen lezen steeds meer

Zeeuwse kinderen lezen steeds meer
Zeeuwse kinderen lezen steeds meer © Omroep Zeeland
© ANP
Dit leesonderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. Daarbij worden ouders van kleuters (3 en 4 jaar), kinderen in groep 6 van de basisschool, scholieren uit klas 3 van het voortgezet onderwijs en jongvolwassenen (21-23 jaar) ondervraagd.

Afkomst en milieu

Of en hoeveel kinderen lezen wordt vooral bepaald door hun afkomst en milieu. Of zoals ZB Planbureau het uitdrukt: "Er is een sterke samenhang tussen de sociale achtergrond van de jongeren en de leesfrequentie." Jonge kinderen in eenoudergezinnen, gezinnen met een laag inkomen, met een slechte woonsituatie, met laagopgeleide ouders lezen minder en worden minder vaak voorgelezen dan kinderen waarbij dat niet het geval is.
Verder valt op dat allochtone jongvolwassenen meer lezen dan autochtone. En jongvolwassenen in stedelijk gebied lezen meer dan die in plattelandsgemeenten.

Meisjes

Onder basisschoolleerlingen en scholieren in het voortgezet zijn meisjes betere lezers dan jongens. En in het voortgezet onderwijs lezen hoger opgeleiden vaker dan lager opgeleiden. Dat geldt ook voor jongvolwassenen. Vooral laagopgeleide mannen lezen relatief weinig.