'Mariniers moeten alsnog kunnen meepraten over kazerne'

Archieffoto van mariniers tijdens een oefening op het Vlissingse Badstrand.
Archieffoto van mariniers tijdens een oefening op het Vlissingse Badstrand. © ANP
De geschillencommissie vindt dat een groot deel van het medezeggenschapstraject opnieuw gedaan moet worden. "Het probleem is dat de mariniers zich niet betrokken en gehoord voelen in het hele traject naar Vlissingen", zegt advocaat Jasper de Waard die de mariniers heeft bijgestaan in hun procedure bij de geschillencommissie. De klachten spitsen zich volgens De Waard niet toe op de vraag of de marinierskazerne wel moet verhuizen, maar meer op hoe de nieuwe kazerne eruit moet gaan zien en welke faciliteiten er moeten komen.
Dat de mariniers nu alsnog gehoord moeten worden, hoeft volgens De Waard geen vertraging voor de bouw op te leveren. "De aanbesteding staat gepland voor 2019. De komende maanden kan er alsnog invulling aan worden gegeven", merkt hij op. "Wie weet levert het een vertraging op, maar dat zal er ook vanaf hangen hoe snel de partijen dit oppakken."
Luchtfoto van locatie marinierskazerne
Luchtfoto van locatie marinierskazerne © Rijksvastgoedbedrijf
Het advies van de geschillencommissie is niet bindend. Defensie kan het advies dus naast zich neerleggen, maar Jasper de Waard acht die kans klein. "Het college is juist opgericht door defensie en de vakbonden om dit soort discussiepunten te beslechten of er in ieder geval in te adviseren. Dan past het wat mij betreft niet om dit advies zomaar naast je neer te leggen."
"Doel van beide partijen is om de kazerne 'fit for purpose' te krijgen", zegt de advocaat. "Alleen verschillen beide partijen van mening wat dit betekent." De Waard is hoopvol dat er alsnog een oplossing komt. "Maar de mariniers zeggen wel; er moet een kazerne komen waar we onze taken, niet alleen nu, maar ook voor de komende jaren kunnen uitvoeren", waar De Waard nog aan toevoegt: "En dat kan ook in Vlissingen zijn."
'Mariniers zijn onvoldoende gehoord'