Donorregistraties: Zeeuwen blijven achter

Donorregistratie
Donorregistratie © ANP
In de zomer van 2020 wordt iedere Nederlander automatisch orgaandonor, tenzij die nadrukkelijk op het betreffende formulier invult dat niet te willen of alleen beperkt te willen. Tot die tijd kunnen mensen al wel een officieel formulier invullen. Daarop kun je aangeven pertinent 'tegen' te zijn of 'voor' te zijn (met beperkingen) of de keuze over te laten aan naaste familie.
Inwoners van Veere zijn in Zeeland (tot nog toe) het minste 'tegen', slechts 11 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de registraties tot dusver. Inwoners van Tholen zijn met 17 procent het meeste 'tegen'.

Verhoudingen

Daarnaast zijn er ook cijfers bekend over het aantal mensen dat bewust 'ja' zegt tegen orgaandonatie, al dan niet met allerlei beperkingen. Dan liggen de verhoudingen iets anders. Weliswaar zijn de Tholenaren dan opnieuw het meest negatief over orgaandonatie: slechts 18 procent van de Tholenaren van twaalf jaar en ouder zegt 'ja'. Het positiefst zijn dan de inwoners van Kapelle. Daar geeft 28 procent (soms met beperkingen) toestemming om na overlijden organen weg te nemen ten behoeve van transplantatie.