Provincie moet boeren teleurstellen: niet voor iedereen geld

Oogsten van het land
Oogsten van het land © Ria Brasser
Dat boeren staan te trappelen om nieuwe machines aan te kunnen schaffen, bleek eerder dit jaar al. Toen besloot de provincie in overleg met ZLTO de subsidie te verdubbelen naar 4 miljoen euro. De helft van dat bedrag wordt door de provincie betaald, de andere helft is Europees geld. De provincie vindt het belangrijk dat Zeeuwse boeren duurzamer werken, ter verbetering van het milieu en de volksgezondheid.
Welke boeren de subsidie ontvangen, wordt bepaald aan de hand van een puntensysteem. De boeren met de meeste punten krijgen de subsidie toegekend. Als er voor die aanvragen niet genoeg subsidie beschikbaar is, wordt door loting bepaald welke boeren de subsidie krijgen.
Verwacht wordt dat dit najaar bekend is welke boeren de subsidie krijgen.