Plannen zout Volkerak-Zoommeer opnieuw onder de loep

Plannen zout Volkerak-Zoommeer opnieuw onder de loep
Plannen zout Volkerak-Zoommeer opnieuw onder de loep © Nico Philipsen
Plannen zout Volkerak-Zoommeer opnieuw onder de loep
Vier jaar geleden besloot Zeeland enthousiast dat het Volkerak-Zoommeer zout moest worden. Dat was goed om de blauwalg te bestrijden. Wateren die voor de Deltawerken zout waren, zouden in hun natuurlijke staat hersteld worden. Goed voor het toerisme en de visserij, was de gedachte.
Maar door de lange periode van droogte willen de meeste Zeeuwse politici het plan nog maar eens kritisch bekijken. Dat blijkt uit een rondgang langs de leden van Provinciale Staten van Zeeland.
Ik denk dat het heel goed is om nog eens serieus te kijken of die verzilting wel door moet gaan.
Goos Roeland, SGP-Statenlid Zeeland
Goos Roeland, fractievoorzitter van de SGP-fractie Zeeland, woont in Sint-Annaland op Tholen. De sloot achter zijn huis is goed gevuld. Dat komt doordat op Tholen zoet water wordt ingelaten uit het Volkerak-Zoommeer. Bij een zout meer zou dat niet meer mogelijk zijn.
Goes Roeland, SGP-Statenlid, op Tholen
Goes Roeland, SGP-Statenlid, op Tholen © Omroep Zeeland
Net als boeren- en tuindersvereniging ZLTO heeft Roeland dan ook zijn bedenkingen bij het zout maken voor het Volkerak-Zoommeer: "Ik denk dat het heel goed is om nog eens serieus te kijken of die verzilting wel door moet gaan. Dat leert ons deze periode van droogte." Volgens Roeland is de belangrijkste reden om te verzilten veel minder geworden: "In tegenstelling tot een aantal jaren gelden is er nauwelijks sprake van blauwalg."

Te weinig alternatieven

Het Statenlid is ook niet overtuigd dat er goede zoetwateralternatieven voor de landbouw zijn: "Dat is nog niet voor 100 procent zeker. Als het gaat om het eiland Tholen kan er wellicht uit de Roode Vaart voldoende water worden geleverd. Maar voor de de Reigersbersche Polder [ten westen van Rilland - redactie] bijvoorbeeld zijn er nog geen oplossingen."
Vergadering van Provinciale Staten
Vergadering van Provinciale Staten © Omroep Zeeland
De SGP is niet de enige partij met bedenkingen over de verzilting. Uit een telefonische rondgang langs de politieke partijen in Provinciale Staten blijkt dat de meeste partijen vinden dat de droogte van afgelopen periode reden is om de plannen voor het Volkerak-Zoommeer nog eens kritisch te bezien.

'Kijk naar wat nodig is'

Statenlid Kees Bierens (VVD): "Zoetwatervoorziening voor de landbouw is voor ons altijd een harde voorwaarde voor het verziltingsplan geweest. We houden er niet van om terug te komen op besluiten, maar ik vind wel dat je aan de hand van situaties en ontwikkelingen moet kijken naar wat nodig is."
Rinus van 't Westeinde van het CDA kent als fruitteler de problematiek van dichtbij. Ook hij vindt het verstandig om de verzilting van het Volkerak-Zoommeer nog eens goed onder de loep te nemen.
De Brabantse wal zou een alternatieve watervoorziening voor Zeeland moeten zijn.
De Brabantse wal zou een alternatieve watervoorziening voor Zeeland moeten zijn. © Omroep Zeeland
Ruud Haaze van de PVV vindt dat Zeeland op dit gebied moet 'leren van de ervaring'. Van de kleinere partijen met één of twee zetels: CU, Zeeland Lokaal, GroenLinks, 50 Plus en Partij voor Zeeland is François Babijn (PvZ) het stelligst: "Ik heb vier jaar geleden al tegen gestemd, omdat de zoetwatervoorziening niet gegarandeerd was. En dat blijkt nu. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald." Mark Faasse van Zeeland Lokaal zegt: "Het is een afweging tussen natuur en landbouw. Dan kiezen wij voor de landbouw."
Het is een afweging tussen natuur en landbouw. Dan kiezen wij voor de landbouw.
Mark Faasse, Statenlid Zeeland Lokaal
PvdA, D66 en SP zien in de droogte niet meteen reden om de plannen voor het meer te herzien. De beslissing over de verzilting van het Volkerak-Zoommeer wordt uiteindelijk genomen in Den Haag. Daar waren vorig jaar al kritische geluiden te horen over de verzilting.

Lees ook: