Sluipwegen naar Dow niet open

TERNEUZEN - De Braakmanweg en de Savoyaardsweg door natuurgebied de Braakman zijn afgesloten voor natuurontwikkeling.
TOP Gemeentebelangen zegt dat de afsluiting leidt tot files in de spits. Daarom had de fractie gevraagd om de afsluiting ongedaan te maken tot de tunnel bij Sluiskil er ligt en de N61 is vernieuwd. Maar het dagelijks gemeentebestuur zegt dat afsluiting van de sluipwegen wel overwogen is genomen.