Hier is in Zeeland een overschot aan jonge mannen te vinden

Koppeltje op het strand
Koppeltje op het strand © Jan Daniels
Oorzaak van het tekort aan jonge vrouwen in Zeeland is het verschijnsel dat meisjes veel vaker dan jongens de provincie uit gaan om te gaan studeren. Vervolgens blijven ze in die universiteitsstad wonen. Mannen blijven langer thuis wonen, stoppen eerder met een opleiding en gaan werken.
In Zeeland kampt Schouwen-Duiveland met het grootste tekort aan jonge vrouwen: er zijn er 131 te weinig voor alle jonge mannen die er zijn, mits die natuurlijk op zoek zijn naar een Zeeuws meisje. In Terneuzen zijn er 127 jonge vrouwen te weinig.
Klik op onderstaande kaart om de cijfers per gemeente te zien.
De situatie op Terschelling is trouwens nog veel nijpender dan in Zeeland. Daar zijn er op iedere 100 jonge vrouwen niet minder dan 250 mannen in dezelfde leeftijdscategorie.