Provincie brengt lawaaiwegen in kaart

Provincie brengt lawaaiwegen in kaart
Provincie brengt lawaaiwegen in kaart © Conny van der Horst
N57 bij Burgh-Haamstede
N57 bij Burgh-Haamstede © Omroep Zeeland
Op grond van Europese regelgeving moet Zeeland een actieplan opstellen voor alle provinciale wegen. Formeel gaat het om het Ontwerp Actieplan EU Richtlijn Omgevingslawaai 2018-2023.

Strikt

Zeeland hanteert een geluidsgrens van 65 decibel als norm. Alles daarboven wordt beschouwd als omgevingslawaai. Die norm is volgens gedeputeerde Harry van der Maas (infrastructuur) vrij strikt in vergelijking met andere provincies. Het is de bedoeling dat lawaai wordt opgespoord en dat probleemsituaties worden aangepakt.
Harry van der Maas bij N256
Harry van der Maas bij N256 © Omroep Zeeland

Maatregelen

Dat kan door zogeheten fluisterasfalt aan te leggen, waardoor auto's minder hoorbaar zijn. Een andere maatregel is het isoleren van woningen waarvan de bewoners geluidshinder ondervinden. Ook worden kruispunten anders ingericht, bijvoorbeeld door stoplichten weg te halen en rotondes aan te leggen. Hierdoor hoeven auto's minder te remmen en op te trekken. Soms moet de provincie de kosten betalen, soms de gemeente.
Ook in de afgelopen vijf jaar, 2014-2017, heeft Zeeland een actieplan opgesteld. Dat leidde niet altijd tot maatregelen. In sommige situaties zijn alle mogelijke maatregelen genomen en blijft de geluidshinder bestaan. Bijvoorbeeld wanneer woningen erg dicht bij een weg staan. Isolatie van het huis brengt de herrie dan niet onder de geluidsnorm.
Provinciebestuurder Harry van der Maas over de signalering van omgevingslawaai