Baggerklus Hulst van 2,1 miljoen euro start deze week

De kreek Zestig Voet bij Hulst
De kreek Zestig Voet bij Hulst © Paul Verstraeten
De kosten van het project zijn in totaal 2,1 miljoen euro en is een van de 80 projecten waar het waterschap dit jaar meer geld voor heeft uitgetrokken. In totaal investeert Waterschap Scheldestromen dit jaar 39,1 miljoen euro extra in dijken, duinen, gemalen, wegen en fietspaden.
Behalve dat de kreken Moerzicht en Zestig Voet meer water kunnen afvoeren, gaat met het verwijderen van de zuurstofarme sliblaag ook de waterkwaliteit omhoog. De vrijgekomen baggespecie wordt verspreid over naastgelegen landbouwpercelen. Daar moet de baggerspecie drogen en slinken, waarna het gebruikt kan worden voor het ophogen van percelen.
Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in december afgerond.

Lees ook: