Minister wil huisartsen in opleiding inzetten om artsentekort op te lossen

Huisarts
Huisarts © ANP
Nu is het zo dat studenten die huisarts willen worden een voorkeur aangeven bij welke van de acht opleidingsinstituten ze hun studie willen afronden. Via loting worden de kandidaten op hun eerste voorkeur geplaatst en als die niet meer beschikbaar is op de tweede. Dat proces herhaalt zich totdat er een voorkeursplaats is gevonden waar nog wel plek is. Nadat de kandidaat geplaatst is, kan er niet meer om een overplaatsing worden gevraagd of geruild.

Overplaatsing naar krimpregio's

Om een betere spreiding van huisartsen in opleiding te krijgen over Nederland, is dit systeem in 2015 aangepast. Sindsdien wordt er bij de plaatsing meer rekening gehouden met de belangen van de kandidaten, opleidingsinstituten en met de spreiding van de huisartsen, "juist ook naar krimpgebieden", legt minister Bruins uit in zijn brief aan de Tweede Kamer. Doel van dit systeem is om iedere beschikbare opleidingsplek te benutten.
Dit jaar is de regeling nog eens tegen het licht gehouden door de Huisartsen Opleiding Nederland (HON) die de opleidingen tot huisarts coördineert. Uit die evaluatie kwam naar voren dat overplaatsing wel mag als het naar een krimpgebied is, zoals Zeeland. Aan een overplaatsing moeten dan wel voorwaarden worden verbonden vindt de HON. Of overplaatsing daadwerkelijk mogelijk wordt en onder welke voorwaarden moet eind dit jaar duidelijk worden.
Hoewel er in Zeeland geen opleiding is voor huisartsen is dit wel belangrijk voor de provincie. De ervaring leert dat huisartsen in opleiding vaak stage gaan lopen in de buurt van hun opleidingsplaats. Zeeland is er dus bij gebaat dat er meer studenten voor Rotterdam kiezen, de dichtstbijzijnde opleidingslocatie.
<p>Op dit moment is dertig procent van de Zeeuwse huisartsen zestig jaar of ouder, dat komt neer op 58 huisartsen. Zij gaan in de komende vijf jaar met pensioen. Maar omdat jonge huisartsen niet meer de ouderwetse zware baan van zestig uur in de week zien zitten, zijn per vacature eigenlijk twee tot twee-en-een-half huisartsen nodig. En dus zijn er de komende vijf jaar 116 huisartsen nodig in Zeeland.</p>

Overplaatsing biedt kansen

De VVD-fractie stelde de vragen naar aanleiding van het verhaal van de Fries Sytse Jouta. Hij was ingedeeld voor een plek in Nijmegen, maar wilde ruilen vanwege de vele reistijd. Hij wilde dichter bij huis zijn opleiding tot huisarts volgen. Als argument gebruikte hij daarbij het huisartsentekort in Friesland. Maar zijn verzoek werd geweigerd, omdat het tegen de regels van de huisartsenopleiding is.
Volgens de VVD zou overplaatsing juist wel mogelijk moeten zijn, omdat het een uitgelezen kans zou zijn voor regio's met een huisartsentekort. Omdat huisartsen in opleiding vaak 'blijven hangen' op hun stageplek.

Lees ook: