Bij Tragel kan iedereen de zorg in de nacht meemaken

Bij Tragel kan iedereen de zorg in de nacht meemaken
Bij Tragel kan iedereen de zorg in de nacht meemaken © Tragel Zorg
Experience Room van Tragel
Experience Room van Tragel © Tragel Zorg
Hanno de Schipper is vanuit Tragel betrokken bij de Experience Room. "Tragel is al jaren bezig met een nieuwe visie op nachtzorg. In de Experience Room worden nieuwe zorgtechnieken onderzocht in combinatie met de inzet van personeel. De nieuwe nachtzorgvisie draait om zo min mogelijk vrijheidsbeperking en zoveel mogelijk privacy. Maar dan natuurlijk nog wel met optimale zorg." De kamer wordt dan ook gebruikt om de nachtzorg, waar mogelijk, te verbeteren.

Speciale knop

De Schipper geeft een voorbeeld. "Pas hebben we de nachtzorg van een cliënt bekeken. Hij werd 's nachts door middel van een camera in de gaten gehouden. Dat is natuurlijk nogal een aanslag op zijn privacy. Met een heel team hebben we goed gekeken en voortaan kan hij gebruik maken van een speciale knop. Als hij daar op drukt, heeft hij meteen contact met een verzorgende."
De kamer is niet alleen bedoeld voor huidige cliënten. Ook personeel en familie van cliënten kunnen er gebruik van maken. De Schipper: "Daar krijgen we leuke reacties op. Zo van: ik wist niet dat dit ook kon."