Lopen op stenen uit de middeleeuwen in Sint Anna ter Muiden

Lopen op stenen uit de middeleeuwen in Sint Anna ter Muiden
Lopen op stenen uit de middeleeuwen in Sint Anna ter Muiden © Omroep Zeeland
Lopen op stenen uit de middeleeuwen in Sint Anna ter Muiden
De stenen blijken afkomstig uit het Oostzeegebied en Noord-Duitsland en werden gebruikt als ballast voor schepen uit Scandinavië. Na de zeetocht werden ze in Sint-Anna ter Muiden achtergelaten. Het stadje was in die tijd een voorhaven van Brugge. Professor Deklercq van de universiteit: "De schepen namen op hun terugweg zand uit de streek mee. Hier konden ze in hun thuishaven cement mee aanmaken."

Ook keien in Sluis

Ook in het centrum van Sluis zijn deze ballastkeien teruggevonden bij opgravingen. Naar verwachting liggen er daar en op andere plekken in de gemeente nog veel meer van dit soort middeleeuwse stenen. Op zaterdag 6 oktober geeft de professor een lezing hierover op de archeologiemiddag Sluis op de schop in het Belfort van Sluis.
Voor de gemeente Sluis is de historische waarde van belang, omdat dit gevolgen heeft voor hoe er wordt omgegaan met de ballaststenen. Als dit soort stenen gevonden worden bij rioolwerkzaamheden, moeten ze gezien de historische waarde bewaard blijven en dus niet worden vervangen met asfalt of een andere vorm van modernere bestrating.