Zeeland haalt doelstelling banen voor mensen met een beperking dit jaar niet

Zeeland haalt doelstelling banen voor mensen met een beperking dit jaar niet
Zeeland haalt doelstelling banen voor mensen met een beperking dit jaar niet © Omroep Zeeland
In het kader van de Participatiewet zijn er in Zeeland afspraken gemaakt over het aantal nieuwe banen voor mensen met een beperking. Het is de bedoeling dat er voor het eind van dit jaar 927 van dit soort banen zijn, 637 in het bedrijfsleven en 290 bij de overheid en het onderwijs. Maar uit de cijfers over dit jaar blijkt dat dit aantal bij lange na niet gehaald wordt.
Stand van zaken banenafspraak Zeeland.
Stand van zaken banenafspraak Zeeland. © UWV
Met name de overheid en het onderwijs blijven achter. Tot en met maart stond de teller op 66 banen, nog ver verwijderd van de 290 die er eind van dit jaar moeten zijn. Bij het bedrijfsleven is het verschil tussen de doelstelling en het werkelijk aantal gecreëerde banen kleiner. Tot en met maart zijn er al 503 van de beoogde 637 banen gerealiseerd.

'Trots op mijn baan'

Ferenc Hannewijk heeft een visuele handicap en werkt bij Rijkswaterstaat in Middelburg. Hij is daar mede verantwoordelijk voor de inkoopdossiers en hij is secretaris van de ondernemingsraad. "Ik ben heel trots op mijn baan", zegt hij.
Zeeland haalt doelstellingen banen voor mensen met een beperking dit jaar niet
Hannewijk: "Het is een verantwoordelijke baan, veel beter dan het werk bij de sociale werkplaats dat ik vroeger moest doen. Het dichtmaken van dekseltjes en het inpakken van joysticks. Dat was echt werk onder mijn niveau."

Niet aan het werk houden

Addie Coomans, personeelsadviseur bij Rijkswaterstaat, ziet Ferenc dan ook als een volwaardige medewerker. "Het is niet zo dat we zomaar een baantje voor hem geregeld hebben, Rijkswaterstaat heeft ook veel aan hem."
Coomans heeft wel een vermoeden waarom de overheid en het onderwijs de doelstellingen dit jaar niet gaan halen. "Als ik naar onze eigen organisatie kijk, zie ik dat het een langere adem nodig heeft om mensen ervan te overtuigen dat het goed is om hiervoor je verantwoordelijkheid te nemen. Er moet nog hard aan getrokken worden, maar uiteindelijk zal het wel goed komen, verwacht ik."
<p><strong>De Participatiewet</strong></p><p>Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder steuntje in de rug, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden. De gemeenten voeren deze wet uit, en moeten ook zorgen voor begeleiding naar regulier werk. Waar nodig wordt een uitkering verstrekt. Door de invoering van de Participatiewet kunnen mensen niet meer instromen bij de sociale werkvoorziening.</p>
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau, het SCP, is de kans op regulier werk voor mensen met een Wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening) kleiner geworden door de invoering van de Participatiewet. De baankansen van de mensen die op de Wsw-wachtlijst stonden, daalden van gemiddeld 50 procent voor invoering van de Participatiewet naar 30 procent na invoering van de wet.

Niet gelukt

Uit het onderzoek van het SCP blijkt ook dat mensen met een Wsw-indicatie die een baan vinden, deze minder lang houden. Voor de invoering van de Participatiewet had ruim 65 procent van de gevonden banen een duur van ten minste een jaar, na de invoering van de wet was dit 51 procent. Het kabinet heeft het streven om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen, onder meer door invoering van de Participatiewet. Volgens het SCP is dit streven vooralsnog niet gerealiseerd voor de doelgroep-Wsw.