'Snellere aanpak droogte en wateroverlast nodig'

Scheuren in slibdepot bij Lewedorp door aanhoudende droogte
Scheuren in slibdepot bij Lewedorp door aanhoudende droogte © Piet Grim 's-Heerenhoek

Droog en warm

Dit jaar was het zowel extreem droog en warm als extreem nat in Zeeland. Reden voor verschillende overheden om samen naar oplossingen te zoeken en ervaringen te delen. Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland en een aantal Zeeuwse gemeenten zaten vanochtend met dat doel bij elkaar in het kantoor van het Waterschap Scheldestromen in Middelburg. De 'Zeeuwse Waterochtend' heet het overleg en het moet eens per kwartaal plaatsvinden.

Nu een plan maken

Onder voorzitterschap van provinciebestuurder Ben de Reu: "Het moet meer zijn dan alleen vergaderen. We gaan nu een plan maken. Iedere gemeente moet analyseren wat de klimaatverandering ter plekke betekent. Daaruit moeten maatregelen uit voortvloeien."
Gedeputeerde Ben de Reu
Gedeputeerde Ben de Reu © Omroep Zeeland
De 'Zeeuwse Waterochtend' is het gevolg van het Deltaplan 2018. Hierin is landelijk afgesproken dat gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk "het proces van ruimtelijk adaptatie willen versnellen en intensiveren." In andere woorden: er moeten sneller en meer maatregelen komen om droogte en wateroverlast aan te pakken. Vrijblijvend is dat niet. "De eerstkomende jaren gaan alle burgers in Nederland en dus ook in Zeeland merken dat er maatregelen worden genomen," aldus de Reu.

Sovjet-model

De urgentie is duidelijk, maar er zijn ook grenzen aan dit poldermodel. Het is niet de bedoeling dat de Zeeuwse Waterochtend een soort blauwdruk gaat opleggen hoe het moet. "Het is geen Sovjet-model," zegt De Reu, "het is aan iedere gemeente, maar ook aan het waterschap en de provincie om de maatregelen te nemen waar zij over gaan, maar ze doen dat wel in het belang van wat er landelijk is afgesproken."
Provinciebestuurder Ben de Reu over de 'Zeeuwse Waterochtend'
De gedeputeerde is niet bang dat de wil tot samenwerking wegebt als de overlast verder in het verleden ligt: "Je kunt nu niet meer ontkennen dat er wateroverlast is en zeggen dat gaan wij niet doen. Natuurlijk zijn er verschillen tussen Reimerswaal en Vlissingen, maar we gaan elkaar helpen om een goed beeld te krijgen en aan elkaar te laten zien wat je wel en wat je niet kunt doen."